Skip to main content

Omsingeling van De Nederlandsche Bank

Hits: 330

donderdag 17 september-2009
Als reactie op de crisismaatregelen die met Prinsjesdag zijn aangekondigd wordt op zaterdag 26 september aanstaande onder de leus Laat de rijken de crisis betalen actie gevoerd in Amsterdam. Uit protest tegen de bezuinigingen, de dreigende verhoging van de AOW-leeftijd en het groeiend aantal ontslagen zal De Nederlandsche Bank aan het Amsterdamse Frederiksplein symbolisch worden omsingeld. Voorafgaand vindt een optocht plaats vanaf het Beursplein.

De actie is een initiatief van diverse vakbondsnetwerken en maatschappelijke organisaties die samen een vuist willen maken tegen het crisisbeleid. Mede-organisator Bart Griffioen (Internationale Socialisten): "Den Haag legt de rekening duidelijk neer bij werknemers, gepensioneerden, studenten, gehandicapten en uitkeringsgerechtigden. Ondertussen wisten Bos en Balkenende afgelopen jaar wel tientallen miljarden te vinden voor het redden van de banken, terwijl ze de cultuur van zelfverrijking aan de top onaangetast hebben gelaten. Het is absurd dat de rest van Nederland dan wordt opgelegd langer door te werken en in te leveren."

Volgens de initiatiefnemers is het een beter idee om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Mede-organisator Egbert Schellenberg (FNV Vecht voor je Recht): "Aangezien de rijken het meest hebben geprofiteerd van de financiele zeepbel is het niet meer dan logisch dat zij de rekening betalen. Daarom zeggen wij: haal het geld waar het zit. Dan kan bijvoorbeeld door de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek boven 350.000 euro, een herinvoering van de 72 procent belastingschijf voor elk jaarinkomen boven 175.000 euro, en een verhoging van de belasting over bedrijfswinsten naar 40 procent."

De organisatoren hebben het Beursplein en De Nederlandsche Bank niet toevallig als locatie voor hun actie gekozen. Beiden staan volgens hen symbool voor het gokken en graaien in de financiele wereld dat de huidige economische crisis deed katalyseren. Het is dan ook daar dat de initiatiefnemers op 26 september hun politieke signaal zullen afgeven.

Dus: Zaterdag 26 september 2009, omsingeling van De Nederlandsche Bank, Amsterdam 13.00 uur op 't Beursplein (zie laatderijkendecrisisbetalen.nl)

Klik hier om uw reactie toe te voegen