Brieven uit de nor (008)

woensdag 15 december-2004
We keren terug naar Piet van Haut. De Belgische Heer Olivier, die in de loop der jaren zoveel onzin heeft uitgekraamd om de aandacht op zichzelf te vestigen dat niemand hem meer gelooft als ie wel de waarheid verkondigt. Niet over Dutroux in het Amsterdamse pedo-circuit (inmiddels bevestigd door Bart van W.*) en niet over de corruptie bij de rijkswacht van Knokke. Over dat laatste gaat ook het tweede gedeelte van de brief aan de brigade-commandant van Neufchâteau die wij gisteren zo kundig in tweeën knipten. Daar gaat ie:

“ ... Het is ook zo dat eerste wachtmeester Luc Corionen Frankie Deygers mij melding maakten als ik niet naar hun wil luister en de verhoortekst wil tekenen dat ik nooit meer uit de gevangenis zou geraken en dit mede door het toedoen van de brigade-commandant Ronald de Maertelaere, verbonden aan de rijkswacht te Knokke.

Ik wil u ook in kennis stellen dat er reeds sinds augustus 1998 een onderzoek loopt tegen de drie genoemde personen, verbonden aan de rijkswacht te Knokke. De onregelmatigheden die sinds zeer veel jaren gebeurd zijn door de rijkswacht te Knokke heb ik via een schrijven en persoonlijk gesprek overgemaakt aan eerste opperwachtmeester Freddy Vervaet, verbonden aan de rijkswacht te Brugge. Deze heeft mijn schrijven overgemaakt aan het Parket te Brugge.

Ik heb ook een schrijven gericht aan het Personeelsbeheer van de rijkswacht te Brussel die mij een antwoord gaf dat alles wordt onderzocht en indien nodig de nodige stappen zullen genomen worden nopens de genoemde personen.

Ik blijf erbij dat ik beschik over zeer belangrijke informatie betreffende Marc Dutroux. Ik ben getuige van het feit dat Marc Dutroux vroeger in het Boudewijnpark (pretpark Dolfinarium te Brugge) minderjarige meisjes en jongens aanwees en meenam via het toedoen van Jo Lintel die zetelde in het bestuur van het Boudewijnpark te Brugge.

Er werden ook pornobanden gemaakt waarop ik als minderjarige te zien ben. Met andere woorden: ik kan dus bewijzen wat ik momenteel neerschrijf! Ik vertel niets anders dan de enige en de juiste waarheid en wil dan ook dat ik op een normale manier kan verhoord worden. Ik zou dus opnieuw verhoord willen worden en wil ook hebben dat u dit schrijven of een kopie ervan zal overmaken aan de heer onderzoeksrechter die belast is met dit onderzoek.

Ik herhaal nogmaals dat ik volledig achter de inhoud van mijn eerste schrijven sta en die bevestig. Ik werd verplicht zogezegde verklaringen af te leggen en te ondertekenen die niet stroken met de werkelijkheid en dit in opdracht en door het toedoen van de rijkswacht te Knokke.

Ik hoop dat u het gepaste gevolg kan geven aan dit schrijven en hield eraan u hiervan in kennis te stellen en teken met de meeste hoogachting,

Piet van Haut
”.

Wat van dit initiatief van Piet terecht is gekomen is ons niet bekend. Waarschijnlijk niks. Maar dat er iets vreselijk mis is met de rechtsgang in Knokke is wel waar. Zelfs als je de getuigenissen van Regina Louf en de andere X-getuigen door een fijnmazig zeefje haalt blijft er nog voldoende drab over om bijvoorbeeld eindelijk eens over te gaan tot het verhoren van burgemeester Lippens en diens Fortis-broer. Voordat de boel verjaard is. Stay tuned.

* zie de vorige boeiende aflevering van deze serie Brieven uit de nor van 7 december 2004.

Brieven uit de nor

  • Hits: 448
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch