Hill goes to hell (005)

07 mei 2016
Hits: 628

Het is een dilemma. Trekken de Feds die bitch van Clinton voor of na de clash met Trump naar binnen voor een serieus verhoor. Over haar eigen infolijntje met Libië toen zij minister van Buitenlandse Zaken was. En dat in sommige gevallen gebruikt werd om over als geheim aangemerkte zaken te ouwehoeren. Want de federale smurfen hebben daarvoor genoeg materiaal.
Ondermeer dankzij een deal met Bryan Pagliano. Een employé van BuZa, die in de kelder van Hellary's mansion het privéservertje had aangelegd. Die deal hield in dat Bryan het hele lied over zijn it-activiteiten in huize Clinton ten gehore zou brengen in ruil voor immuniteit. Voorlopig mogen we dus raden naar de tekst van zijn song. Ook al omdat ie vorige week heeft geweigerd om voor de twee parlementaire commissies te verschijnen die zich met de affaire bezighouden. Daarbij wees Bryan's bef op de verworven immuniteit van zijn cliënt en zijn recht om geen verklaringen af te leggen die zijn eigen nest bevuilden. En zo modderen we voort. Met uiteindelijk nog een goeie kans dat de hele zaak alsnog op de vuilnisbelt belandt. Want als er één land is waar klassenjustitie heerst dan is het de USSA wel. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 mei 2016
Aantal keren bekeken: 628
Hill goes to hell

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch