Hill goes to hell (023)

19 december 2016
Hits: 626

Coy Copeland en Jim Clemente heten ze. Twee FBI-smurfen die op 2 juni van dit jaar dit verhaal in de Daily Mail wisten te lozen. Hellary zou volgens hullie Vince Foster (haar ouwe collega uit Little Rock voor wie een plaatsje in het Witte Gekkenhuis was ingeruimd toen de famielje Clinton in januari 1993 daar de ovale kamer betrok) in het openbaar zo gekoeieneerd hebben dat ie een week daarna op 20 juli van datzelfde jaar zelfmoord pleegde. Of gezelfmoord werd. Maar daar zullen we hier niet over hebben. Van die koeieneersessie was tijdens het officiële onderzoek een keurig rapport in elkaar gehangen en dat kwam samen met andere rapporten uiteindelijk terecht in dozen oud papier bij de National Archives. De ingehuurde kolommenvuller van het Britse dagvod ging ernaar op snor. Zal je het zelf wezen. Maar helaas Calvékaas, het verslag was op de plek waar het zou moeten liggen niet te vinden. Zeiden de boterletters van de National Archives. Wilde niet zeggen dat het er niet was. Misschien was het verkeerd weggelegd en ga dan maar eens zoeken.
Kunnen we een heel conspiratief verhaal aan vast knopen, maar voor je het weet word je benaderd door een dude van Twee Vandaag om de serie “Complot or not” te redden van de ondergang en dat willen we onszelf besparen. Niettemin moeten we nog wel even opmerken, dat wij de story van Coy en Jim niet helemaal voor lief nemen. Want waarom Hellary haar ouwe makker zo de grond in boorde blijft rijkelijk vaag. Daarom zouden wij graag nog even willen wijzen op onze bijdrage aan de discussie rond Foster's dood. Die gaat over een buitenlandse escapade van de deputy legal counsel eerder in die maand juli, die alles te maken had met een geheime financiële transactie. Op 7 juli meldde hij zich daarvoor aan de balie van hotel De La Paix in Genève. De rest vind u in aflevering 1 van de serie “De achterzijde van het beursschandaal op de site van de Morgenster. Veel plezier. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 december 2016
Aantal keren bekeken: 626
Hill goes to hell

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch