Brieven uit de nor (007)

dinsdag 14 december-2004
Iedereen het intermezzo van 7 december al een beetje verwerkt? Niet gering hè? Dankzij Bart van W. weten we nu dat Piet van Haut niet uit zijn boordje converseerde. Piet zat inderdaad diep in de organisatie van Karel ("Alex") van Maasdam en verrichtte er zelfs administratieve activiteiten. Hij mag dan af en toe de waarheid wel twee beetjes bijbuigen, op dit punt was hij helemaal betrouwbaar. Vraag is welke namen, naast die van de BN-ers die Van W. in zijn e-mail opvoert als habitué’s van Boys Club De Amstel, indertijd Van Haut’s administratie opsierden. En wat die metzijn kennis heeft gedaan.

Een andere surprise was Van W.’s bevestiging dat Dutroux zich inderdaad ook in Amsterdam heeft gemanifesteerd. Ook dat spreekt in Van Haut’s voordeel. Maar door zijn af en toe elkaar tegensprekende verklaringen was in 1999 toen hij zijn brieven schreef aan de commandant van de gendarmerie van Neufchâteau de toon al gezet: Van Haut lulde maar wat.

Neemt niet weg dat hij na zijn eerste brief van 6 januari 1999 wel degelijk serieus bezoek kreeg. Bijvoorbeeld een maand later, op 5 februari. Naar aanleiding daarvan schreef hij de dag erop het volgende aan zijn favoriete commandant:

"U zal zich wel herinneren dat ik begin januari 1999 u een schrijven heb gericht in verband met de heer Marc Dutroux. Het is zo, dat ik vrijdag 5 februari 1999 bezoek heb gekregen van de heer Luc Corion en Frankie Deygers, verbonden aan de rijkswacht te Knokke als eerste wachtmeester.
Ik werd door deze twee eerste wachtmeesters verplicht de brief die ik jullie geschreven heb naar de rijkswachteenheid Neufchâteau volledig in te trekken. Ik diende te verklaren dat ik dergelijke brieven schrijf om uit de eenzaamheid te kunnen komen en het bezoek te kunnen verkrijgen van een politiedienst.

Ik diende ook te verklaren dat het sterker is dan mezelf en dat ik het niet kan laten om dergelijke brieven te schrijven. Ik heb dus verplicht moeten meedelen dat alles wat ik geschreven heb gelogen is.

Ik mocht ook geen afschrift, kopie ontvangen van het afgenomen verhoor en verkreeg ook het dossiernummer niet. Met de nieuwe wet Franchimont is het normaal gezien voorzien dat je een kopie kan krijgen.

Ik werd dus verplicht verklaringen te ondertekenen die ik helemaal niet heb afgelegd. Het is zo, dat er o.m. personen betrokken zijn bij de pedofiele zaak van Marc Dutroux die vroeger door het toedoen van de rijkswacht te Knokke beschermd werden, daar ze ook in aanraking kwamen met verkrachtingen van minderjarigen.

Deze persoon werd dankzij en door het toedoen van de rijkswacht te Knokke niet aangehouden. Het gaat hier om de persoon Cafmeyer die woonachtig is te Knokke.
"

Zo. Om het spannend te houden gaan we morgen verder met dit epistel van Van Haut. Want spannend is het. Wie tot ònze habitué’s behoort weet zich uiteraard nog als de dag van gisteren de artikelen voor de geest te halen die wij in deze context over de gebroeders Lippens hebben geschreven. Ook Knokkenaren. Van adel zelfs. De een is burgemeester, de ander de hoogste baas van Fortis. Niet gelezen? Dan bevelen wij u van harte de serie "Adel verplicht" aan op de "Followupsite". Verplichte kost voor de lekkerbekken onder u. Stay tuned.

Brieven uit de nor

  • Hits: 502
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch