Skip to main content

Het Proces (021)

19 september 2018

(helaas vanwege technische problemen is dit artikel even blijven liggen, onderstaand verhaal is ons ter oren gekomen rond 4 september j.l.)

Proces Holleeder – zittingsdag 31

(Eindelijk wat positiefs over Willem Holleeder)

Na een onderbreking van meer dan zeven weken, gaan we verder met het monsterproces dat er op gericht lijkt te zijn om Willem Holleeder voor de rest van zijn leven van de straat af te halen. Een verademing, niet de zussen Holleeder en hun partner in crime -doe me nog een schnabbeltje- Peter R. de Vries, maar twee andere getuigen die er niet op uit waren om Willem te beschadigen en zelfs wat in zijn voordeel kwamen vertellen. Een ex-vriendin van Holleeder, Nicky Visser en de halve Allesweter, Mink Kok die op 18 en 19 juni door justitie in Griekenland over Holleeder is gehoord.

Holleeder aan het woord

Rechter Wieland opent de zitting. Monter geeft hij aan dat de rechtbank tijdens de zomermaanden niet stil heeft gezeten maar juist veel in de dossiers heeft gelezen. Daarna geeft hij Holleeder op diens verzoek het woord.

Holleeder zegt dat hij anders dan zijn zus Astrid en Peter de Vries zijn verhaal in de rechtbank wil doen en niet via de media. Volgens hem heeft dat alles te maken met geld. Dat is hun motief om voor de rechtbank en in de media te liegen. Ze zou tijdens een interview voor de ‘New Yorker’ gezegd hebben dat ze commercieel verklaart en dat ze speelt met de geluidsopnames die zij van de gesprekken gemaakt heeft. Precies zoals Holleeder en zijn advocaten steeds geroepen hebben dat die geluidsopnames een en al knip- en plakwerk is. Volgens Holleeder allemaal bedoeld om de producties rond ‘Judas’ te kunnen verkopen. Dat was ook wat Peter de Vries vertelde in RTL-Boulevard dat die publiciteit nodig was om de naam Holleeder meer bekend te maken in Amerika.

Holleeder herhaalt dat ze de boel in de maling nemen en dat alles wat ze doen bedoeld is om de rechtbank te beïnvloeden en onder druk te zetten voor media-aandacht met als tweede doel geld.

Voorzitter Wieland zegt de druk vanuit de media wel een beetje te kennen en was ook niet blij met het boek Judas net voordat het proces ging beginnen. Hij zegt verder dat de rechtbank over al die mediaverhalen de schouders ophaalt en dat Holleeder erop mag vertrouwen dat de rechtbank zich niet laat beïnvloeden.

Een brief van Holleeder

Holleeder overhandigd een brief aan de rechtbank waarin hij zijn visie geeft op het gevaar dat zou bestaan voor zijn zus Astrid en Peter R. de Vries. Volgens hem is dat allemaal verzonnen en wil hij dat middels deze brief onderbouwen. OvJ Sabine Tammes maakt bezwaar dat de brief niet wordt voorgelezen. Dat komt, zegt advocaat Sanders Janssen, omdat er dan weer een bepaalde draai aan gegeven kan worden. Hoewel er niets dreigends in de brief staat, kan het toch zijn dat de brief wordt opgevat als een dreigement. OvJ Tammes is het daar niet mee eens en wil dat de verklaring toch wordt voorgelezen. Volgens haar wordt het anders een geheim proces. Rechter Wieland zegt er later op terug te komen.

Het verhoor van Nicky

De rechtbank gaat voorlezen uit de getuigenverklaring van Holleeders ex-vriendin Nicky Visser, die door Astrid Holleeder werd gewaarschuwd niet met haar broer of met Willem Endstra om te gaan. Nicky zag hem heel anders, ze vond Wim 'een leuke, spannende man'. Het was eerst wel intimiderend als hij aan het schreeuwen en schelden was maar dat wende snel en moest ze er om lachen. Volgens haar was Willem een echte familieman. De familie was voor hem heilig, hij besprak veel met de familie, legde alles aan hen voor en liet de familie ook mee beslissen over alles.

Over Cor van Hout was ze minder enthousiast. Volgens Nicky was Cor de schrik van de hele familie. Als ze wisten dat Cor eraan kwam had iedereen diarree. Het was zelfs zo erg dat Francis, de dochter van Cor verzuchtte: ‘Was Cor maar dood’, niet echt het toonbeeld van een geliefde vader zoals steeds door Astrid geschetst. Ook niet ten opzichte van ‘Bo’, het dochtertje van Sonja en Cor geboren met het syndroom van Down. Volgens Nicky was Willem Holleeder de enige van de familie die op bezoek ging bij zijn nichtje Bo, de rest deed of zij niet bestond.

Van Sonja Holleeder had zij ook geen hoge pet op. Nicky verdacht haar ervan dat zij haar wilde afluisteren en uitspraken ontlokken. Sonja verscheen bij haar thuis en ondanks dat Sonja nooit geld had legde zij opvallend een dure Chaneltas op tafel. Nicky vond dat heel vreemd en dacht later dat dit geen toeval kon zijn en nam aan dat alles was opgenomen.

Over Endstra wist zij nog te vertellen dat een dag na zijn liquidatie op 17 mei 2005, Willem Holleeder een dag later bij haar in München was. Volgens Nicky was Willem danig van slag en was dagen later nog niet aanspreekbaar. Holleeder herinnert zich nog wel dat hij daar in München was geweest maar niet precies op welke dag.

De getuigenverklaring van Mink Kok

Het meest interessante van vandaag, een uitgebreide verklaring van Mink Kok, afgenomen in Griekenland op 18 en 19 juni in het bijzijn van advocaat Sander Janssen. Mink Kok is goed op de hoogte van het proces dat tegen Holleeder wordt gevoerd. Kok zegt dat hij zich altijd heeft opgeworpen als bemiddelaar. Zo hoorde hij het verhaal van 2 kanten. Hij volgt alles via ‘Het Parool’ en Crimesite, maar ook via sociale media zoals Twitter. Maar Kok heeft ook zijn eigen bronnen, hij hoorde en zag veel. Ook kreeg hij van andere criminelen veel te horen en had zelfs een uitgebreide briefwisseling met Willem Endstra. In die brieven stelde Kok, 32 vragen om een overzicht te krijgen in de situatie waarin Endstra zich toen bevond. Endstra stuurde hem 32 dubbel beschreven velletjes terug. Kijk dat is nog eens iets nieuws, 32 velletjes in het handschrift van Endstra, maar dan komt het: Mink Kok vertelt dat hij die briefwisseling heeft vernietigd? Gelukkig heeft hij wel alles letterlijk overgeschreven en geanonimiseerd. Overschrijven en anonimiseren? Akkoord, maar waarom vernietigen? Waar is dan het bewijs van zijn stellingen? Hier wordt het toch wat ongeloofwaardig. Maar dat is Mink, die mag graag interessant doen, nu de daden nog, zoals die briefwisseling overdragen aan de rechter-commissaris zoals beloofd maar nog niet gedaan. Hij moet die velletjes zeker nog schrijven?

Eerste contact met Holleeder

Mink Kok leerde Holleeder begin jaren ’90 kennen. Holleeder had weekendverlof tijdens het uitzitten van zijn straf voor de ontvoering van Freddy Heineken. Nadat Kok zelf was vrijgekomen in 1996 werd hun relatie echt vriendschappelijk. Zij gingen toen ook regelmatig uit eten samen met hun vriendinnen. Het contact werd nog hechter toen Kok opnieuw vast kwam te zitten en Holleeder regelmatig op bezoek kwam.

Cor van Hout was een ander geval. Kok zei dat het vaak gênant was, Cor die mensen ging bedreigen als hij dronken was. Mink Kok heeft Cor van Hout gewaarschuwd te stoppen met drinken, “anders ga je eraan.” Kok had hetzelfde met Klaas Bruinsma gezien.

Na de eerste aanslag op Cor van Hout in 1996 ging Holleeder naar Mink Kok en vroeg hem of hij uit kon zoeken wie er achter de aanslag zat. Kok kwam er naar eigen zeggen achter dat Sam Klepper die eerste aanslag had laten plegen. Volgens Kok wilde Klepper ook Holleeder dood laten schieten maar dat wist Kok hem uit het hoofd te praten. Holleeder moest wel een miljoen gulden aan Klepper betalen om de liquidatie van Cor van Hout te voorkomen. Die betaling betekende ook meteen het einde van de vriendschap tussen Van Hout en Holleeder.

Mink Kok gaf Holleeder de raad om zijn zakelijke belangen met Cor van Hout te ontvlechten. Iedereen zag hen als één. Holleeder maakte zich grote zorgen om zijn veiligheid. Volgens Mink is Holleeder iemand die slachtoffer is geworden van de omstandigheden. Zijn grootste fout volgens Kok was om Klepper en Mieremet te betrekken in de zaken die hij deed met Willem Endstra.

Stanley Hillis wordt door Kok gezien als de kwade genius, en Willem Holleeder als een winden-mee-waaier. Stanley Hillis was volgens Kok ook degene die Endstra had verboden om Mieremet te betalen. Holleeder werd volgens Kok het slachtoffer van alle intriges rond Willem Endstra.

Mink Kok noemt Holleeder een dominante, manipulatieve man. Maar hij kent meer van dat soort types en kan daar goed mee omgaan. Ook noemde hij Holleeder een sociopaat. Holleeder zegt daarop dat hij gewoon is wie hij is en dat hij zegt wat hij wil. Wat Kok bedoelt met sociopaat weet hij niet precies. Hij zegt alleen dingen recht voor zijn raap maar sociopaat? Nee hoor.

Opnieuw ‘De Allesweter’

We komen weer op de geheimzinnige Allesweter. Dat was volgens Holleeder de enige die alles kon vragen en alles wist. Bij de betaling van het miljoen aan Klepper en Mieremet om de liquidatie van Cor van Hout te voorkomen speelde de Allesweter een rol op de achtergrond, maar wie is de Allesweter? Mink Kok vroeg aan journalist Bas van Hout, die de Allesweter introduceerde of hij de Allesweter was? ‘Nee’, had Bas gezegd. ‘Je bent een veelweter, maar niet de Allesweter.’

Dat is prachtig gezegd maar dan weten we nog niets. Als je kijkt naar alle feiten in de zaak Holleeder, dan komt alleen Mink Kok in aanmerking als de Allesweter. Als bemiddelaar, als de man met de grootste invloed. Ook hier zegt hij: ‘als ik niet binnen had gezeten was dit niet gebeurd.’ Ook Mink kan zich niet voorstellen dat er nog iemand is met een dergelijke invloed. Het is duidelijk dat Bas van Hout hier een spel speelt door Paja als de Allesweter neer te zetten.

Als hij dat niet had gedaan dan bleef er immers niemand anders over dan Mink Kok. Door iemand anders te introduceren blijft de geheimzinnigheid staan en houdt Bas van Hout wat invloed op de achtergrond. Maar kijk naar de feiten, kijk wie steeds de bemiddelaar was, wie de zelfbenoemde leider is? Niemand anders dan de enige echte: ‘Allesweter Robert Mink Kok alias De Denker!’

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 september 2018