Skip to main content

Het Proces (018)

11 april 2018

Proces Holleeder – Dag 15 - (De ondervraging van Peter R. de Vries) -1-

Gelijk al sensatie vandaag bij de getuigenis van Peter R. de Vries, het ‘orakel’ van RTL-Boulevard en andere media. Wat was er aan de hand? Petertje werd, naar eigen zeggen, door de beveiliging vernederd. In plaats van de ‘vipbehandeling’ waar Peter recht op meende te hebben, mocht hij niet eens zijn auto in de parkeergarage onder de bunker zetten en als klap op de vuurpijl werd er ook nog van meneer De Vries verwacht dat hij zijn schoenen uitdeed en net als ieder ander door het beveiligingspoortje zou gaan. Peter reageerde furieus en ging er, tot grote verbazing en verontwaardiging van zowel rechtbank, OM, verdediging, de aanwezige journalisten als het publiek op hoge poten vandoor. Het leek een kort dagje op de rechtbank te worden, maar dat viel mee. Peter kwam even later met hangende pootjes terug.

Doet Peter op het vliegveld ook zijn schoenen niet uit of was er een andere reden voor zijn geforceerde vertrek? Diverse speculaties werden geopperd, waarom Peter met zoveel bombarie vertrok om even later toch terug te komen om die vernederende doorgang, zonder schoenen door het beveiligingspoortje te maken. Zoals: “Heeft hij gaten in zijn sokken?” “Hij heeft vast wat in zijn schoenen verborgen? Maar wat?” “Hij heeft vast afluisterapparatuur in zijn schoen. Hij durft niet te getuigen?” En andere suggesties, maar iedereen was het erover eens dat de rechtbank, niet de oren moest laten hangen naar dit, verwende over het paard getilde mediamannetje.

Ondertussen in de rechtbank
Ondertussen was de rechtbank gewoon met de zitting begonnen en ging men zich beraden hoe met de ontstane situatie om te gaan. Rechter Frank Wieland toont zijn verbazing over het vertrek van Peter de Vries en vraagt aan advocaat Janssen hoe ze hier verder mee moeten, omdat het de verdediging is die De Vries heeft opgeroepen, mag deze zich hier eerst over uitlaten.

Janssen is niet zo verbaasd over het vertrek van Peter. Die vond ook bij de onderzoeksrechter dat de regels die voor iedereen gelden niet op hem van toepassing zijn. Janssen vraagt aan de rechtbank om contact op te nemen met De Vries om hem direct terug te laten komen en bij weigering een bevel tot medebrenging uit te vaardigen. Dit verzoek wordt onderschreven door de officier van justitie Lars Stempher, die ook niet geamuseerd was door de rare actie van de beoogde getuige. De voorgestelde maatregelen bleken niet nodig omdat Peter inmiddels terug was gekomen en nu wel bereid was om mee te werken aan het veiligheidsonderzoek. De zitting kan beginnen.

De getuigenis van Peter
Peter neemt plaats in de getuigenbank en wordt beëdigd. Advocaat Sander Jansen mag beginnen met het stellen van vragen. Na een iets sarcastisch begin: “Meneer De Vries, fijn dat u er bent”, gaat het verder over De Vries zijn werk als misdaadjournalist. Een bijna veertigjarige carrière.

Wat was de werkwijze van De Vries. Waar had hij zijn bronnen en contacten? Had hij zijn bronnen binnen de overheid, openbare bronnen of in het criminele milieu? De Vries: "Allemaal tegelijk”. Je sluit niets uit. Hij heeft bronnen bij zowel politie, justitie, advocatuur maar ook onder nabestaanden, ooggetuigen en mensen die zelf verdacht worden van misdrijven.

Het proces heeft hij op afstand gevolgd via de media omdat hij er zelf niet bij mocht zijn omdat hij nog moest getuigen. Dat begint al goed. Is dat dezelfde Peter die gedurende het hele proces, avond aan avond aanschuift bij elk mogelijk programma? Dezelfde Peter die met zijn bandje loopt te leuren en zelfs samen met Astrid bij verhuizingen nieuwe bandjes vindt?

Gelukkig zegt hij dat hij geen instructies heeft gekregen van wie dan ook en dat hij zelf wel bepaalt wat hij verklaard. Peter heeft echt geen contact gehad met de jankende zussen over zijn verklaringen. Hoewel, wel contact, maar niet inhoudelijk, ondanks dat het soms heel emotioneel was om de zware verhoren te doorstaan, vertelde Peter over de ‘snotterende penoza zussen’.

Was Peter bij het Arsenaal of niet?
Advocaat Janssen begint over een ontmoeting van De Vries bij het Arsenaal in Naarden, waar hij een gesprek zou hebben gehad met Peter la Serpe (vieze Peter), Jesse Remmers en Willem Holleeder. De Vries zou met hen afgesproken hebben om te praten over hun medewerking aan een televisieprogramma. De Vries leerde Jesse Remmers kennen omstreeks 1993 toen die verdacht werd van de moord op Tonny van Maurik. Niet alleen Jesse, maar ook Willem Holleeder waren voor De Vries interessante figuren, omdat zij gezien konden worden als kopstukken in de criminele wereld, zegt De Vries.

In 2007 werd Peter door de politie ondervraagd over deze ontmoeting. De Vries ontkende dat hij en Remmers samen hadden gesproken in het Arsenaal. Hij was zich er niet eens van bewust dat hij Peter la Serpe had ontmoet. Ik kende hem niet en was het vergeten.

Peter vond het OM in de hele zaak onzorgvuldig. Volgens hem trok het OM verkeerde conclusies en was ‘Ome Jan’ waarover gesproken werd niet het Arsenaal maar cafe Jan Tabak in Bussum.

Bij Jan Tabak sprak hij altijd af met Holleeder. Volgens hem kan het wel zijn dat Remmers, La Serpe en Holleeder in het Arsenaal waren geweest maar dan niet met hem.

Peter zegt wel met Jesse Remmers en Peter la Serpe gesproken te hebben in een ander restaurant, Chef’s, maar volgens hem was Holleeder daar niet bij.

Kroongetuige Peter la Serpe verteld ook nog dat er een cameraploeg klaarstond maar ook dat is volgens De Vries volstrekte onzin. “Dat is absoluut niet waar”, zegt hij. Daar hangt een prijskaartje aan. Zo’n ploeg moet je van tevoren boeken, die neem je niet naar elke afspraak mee. Dat doe je alleen als je weet dat er iets uitkomt anders zou het productiebedrijf snel failliet gaan.

Advocaat Janssen: “Ik vraag dit, omdat de ontmoeting ook in de zaak tegen Holleeder een rol kan gaan spelen.” In het ‘liquidatieproces’ heeft het Hof in de zaak tegen Jesse Remmers geopperd dat de Vries deze ontmoeting misschien is vergeten, maar daar waren nogal twijfels over.

Maar één ding is zeker: Of Peter de Vries liegt of Peter la Serpe liegt! Wie moeten wij geloven?

De contacten en vriendschap met Cor van Hout
Advocaat Janssen gaat de Vries in chronologische volgorde vragen stellen over zijn contacten met Cor van Hout vanaf 1984 tijdens hun eerste ontmoeting in Parijs. Peter de Vries was toen misdaadverslaggever bij De Telegraaf voor wie hij verslag deed over de Heinekenontvoering van november 1983. Cor van Hout en Willem Holleeder waren daar aangehouden en moesten naar de rechtbank omdat Nederland om hun uitlevering had verzocht.

In de rechtszaak kruisten hun blikken elkaar en knikte Cor hem gedag. Peter begreep hieruit dat Cor wist wie hij was. Daarna stuurde hij Cor van Hout een brief omdat hij razend benieuwd was hoe alles precies in zijn werk was gegaan. De ontvoering was een wereldzaak, Peter wilde daarover schrijven en legde met die briefwisseling de basis voor het boek over de ontvoering van Alfred ‘Freddy’ Heineken. Na de gevangenis kregen Van Hout en Holleeder een soort hotelarrest. De Vries zag zijn kans schoon, toog opnieuw naar Parijs en wist een gesprek met Cor te arrangeren.

Dat had alles te maken met de bijzondere interesse van een journalist voor een paar Amsterdamse volksjongens die een geraffineerde ontvoering hadden uitgedacht en uitgevoerd die wereldnieuws was geworden. Peter zat op de eerste rij als verslaggever en wilde daar een boek over schrijven.

Peter ging voortvarend te werk. Met het politiedossier over de ontvoering als basis begon hij zowel Cor als Willem te interviewen. Het merendeel kwam van Cor van Hout. Willem vulde af en toe aan of corrigeerde Cor. De afspraak was dat het boek pas uit mocht komen na de rechtszaak. Het copyright was in handen van Peter de Vries. Er werd een verdeling afgesproken over de opbrengst van het boek. Cor zou tweederde krijgen, het merendeel. Voor Peter was dat éénderde. Over de filmrechten werd nog niet gesproken. Het boek is in 1987 uitgekomen en pas toen besefte Peter dat hij een ‘bestseller’ in handen had.

De eerste aanslag op Cor van Hout
Sander Janssen komt nu toe aan de eerste aanslag op Cor van Hout. Dat was in de Deurloostraat in maart 1996. De Vries wist wel dat Cor van Hout daar woonde. Hij was er geregeld geweest, alleen niet op het moment van de aanslag. Vanaf 1994 reeds was Van Hout met hem gebrouilleerd omdat hij zich belazerd voelde door De Vries omdat die zijn gabber en mede-ontvoerder Frans Meijer erbij had gelapt. Peter had een tip gekregen dat Frans Meijer in Paraguay zat en vertrok snel daarnaartoe om Frans erin te luizen. Hij had toen even geen boodschap aan zijn goede vriend Cor van Hout. Iedereen had Frans daar mogen ontdekken maar niet zijn vriend Peter de Vries!

Maar wat nog meer opvalt aan die verklaring van Peter is dat hij er niet van op de hoogte was dat Cor en Sonja niet meer samenwoonden in de Deurloostraat en dat er dus een insider de tip moet hebben gegeven dat Cor daar op dat tijdstip in de Deurloostraat aan zou komen. En dat was niet Holleeder. Die had op dat moment weinig contact met Cor. Die was te druk bezig met zijn vriendin Maike Dijkhuis en zijn nieuwe vastgoedpartner Willem Endstra.

De Vries heeft nog wel een uitzending gemaakt over de aanslag op Cor van Hout en de nasleep van die aanslag. Advocaat Janssen vraagt of hij de strekking van die uitzending nog kent?

De Vries denkt grappig te zijn en zegt: "Al mijn uitzendingen zijn gedenkwaardig meneer Janssen.”

Helaas herinnert hij zich de details niet en dat terwijl er toch een ‘gedenkwaardig feit’ in die uitzending naar voren kwam. De politie bleek camerabeelden te hebben van die aanslag en wel van camera’s die: ja, daar is hij weer, in opdracht van voormalig officier van justitie Fred Teeven, onrechtmatig waren geplaatst. Volgens Teeven waren ze te onduidelijk voor onderzoek? Dit bleek later een flagrante leugen te zijn, waardoor de dubieuze rol van Sonja Holleeder, de latere minnares van Peter, duidelijk naar voren kwam. Sonja, die als ‘enige’ de schutter niet herkende?Later sloot Cor van Hout volgens De Vries, ook nog een deal met officier van justitie Fred Teeven over de afwikkeling van de City Peak-zaak. Die deal hield in dat Van Hout niet in hoger beroep zou gaan als Teeven van bepaalde sancties zou afzien en Cor in een bepaald voordeliger regime zou worden geplaatst. Ook mocht Cor zijn vastgoed houden. Volgens De Vries begreep ieder van de betrokkenen dat dit voor allemaal het beste was. De Vries heeft daar zelfs kortgeleden nog een onderonsje over gehad met de huidige buschauffeur Fred Teeven, die hem vertelde dat hij er belang in zag er een klap op te geven, dit in het belang van wat?

Bij de City-peak affaire kwamen nog meer zaken naar buiten zoals de vondst van wapens, maskers en kleding, tijdens een huiszoeking bij Thomas van der Bijl. De politie meende met die vondst 2 liquidatie te hebben voorkomen. Het ene slachtoffer zou met zijn auto opgeblazen worden en de tweede worden doodgeschoten met een scherpschuttersgeweer. Er werden in deze zaak 97 huiszoekingen gedaan door diverse politiekorpsen. Bij vragen hierover houdt Peter zich van de domme. Peter wist niets van drugshandel van Cor? Van grootschalig wapenbezit ook niet en over de vermeende liquidaties zegt hij: “Wie moesten er dan geliquideerd worden?” Janssen: “Dat wilde ik net aan u vragen.”

De tweede aanslag en de dood van Sam Klepper
Zo rond het millennium liepen de spanningen verder op. De recherche begon de criminelen tegen elkaar op te stoken door diverse van hen te waarschuwen dat ze gevaar liepen. Cor zag dat altijd als een opzet en gaf aan die waarschuwingen te wantrouwen.

Janssen vraagt aan De Vries of hij met Cor heeft gesproken over de liquidatie van Sam Klepper in oktober 2000? De Vries: "Cor was daar niet rouwig om, heeft-ie me gezegd. Cor vond klepper een klootzak. Hij ging er vanuit dat Klepper achter de eerste aanslag zat.

Cor was er ook van overtuigd dat er een tweede aanslag op zijn leven zou komen al was het alleen maar uit angst dat Cor wraak zou nemen of daar opdracht voor zou geven. Mieremet zou zelfs een miljoen op zijn hoofd hebben gezet. Die aanslag kwam er dan ook. Op 20 december 2000 werd Cor van afstand beschoten, hij dook op de grond en de vermoedelijke dader Nico Visser dacht dat hij dood was en ging dat telefonisch melden aan degene die hem de opdracht had gegeven, Maruf ‘Paja’ Mrzic, die zelf in opdracht handelde van Mieremet. Peter is daar 110% zeker van.

Volgens Peter kan het niet anders dan dat Holleeder daar ook bij betrokken was. Peter ging ervan uit dat Mieremet en Holleeder één waren. Volgens hem moesten ze hier sa

De derde fatale aanslag op Van Hout
De Vries ging na de moord op Cor van Hout uitzoeken wie daarachter kon zitten. Volgens Gijs van Dam waren er in deze zaak meer mensen verdwenen, vooral in de regio Utrecht. De liquidatie had te maken met een gestolen partij drugs. De Vries zegt dat hij daarin gedoken is, maar dat het uiteindelijk een dood spoor bleek. Het ging om een groep Marokkanen, waarvan mensen gedood of verdwenen zijn. Peter herhaalt dat hij bij zijn ‘onderzoekje’ niet verder is gekomen.

Ariën Kaale zou vlak na de moord tegen Peter de Vries hebben gezegd dat hij er rekening mee hield dat het trio Holleeder, Endstra en Hillis de moord op Cor hebben beraamd. Volgens Kaale was dat omdat Cor niet mee wilde werken of meebetalen aan de liquidatie van John Mieremet. Ook heeft Peter aantekeningen van gesprekken over de moord op Cor. Hij weet alleen niet of hij die aan het OM wil verstrekken, daar wil hij eerst nog een nachtje over slapen?

Rechter Wieland: “U maakt er een spannende dag van meneer De Vries.”

Dat vindt Peter zelf ook, maar dan hadden ze hem zijn schoenen maar niet uit moeten laten trekken. Peter pakt ze wel terug, hij moet toch eerst die aantekeningen nog bewerken.

Even terug naar Ariën Kaale. Die komt in de getuigenissen toch wel aardig in de picture? Eerst tijdens de getuigenis van de ‘jankende advocate’, waardoor Sjaak Burger op oneigenlijke gronden gearresteerd werd. En nu, tijdens de getuigenis van de ‘schoen journalist’ komt Ariën opnieuw met een verklaring die niet strookt met de gebeurtenissen waar Ariën bij betrokken was?

Was het niet Ariën die vertelde dat Cor op het laatst van zijn leven erg vervelend was? Dat hij begon te slaan en te schelden: ‘Ben je overgelopen?” “Ik schiet je dood!” “De volgende dag bood hij wel zijn excuus aan, maar op den duur werkt dat niet meer.” Waren er haatgevoelens bij Ariën?

Bassie Vermeulen had ongeveer hetzelfde verhaal. Praatten ze daar onderling over? Het mag duidelijk zijn dat er op het laats velen waren die een hekel aan Cor kregen, maar waarom zonder onderbouwing Willem beschuldigen? En dan in een combinatie met Hillis en Endstra? Dit is nu net een van de weinige liquidaties van die tijd waar ik de Endstra’s niet van verdenk!

In 2007 verklaarde Peter nog dat hij zich niet kon voorstellen dat Willem Holleeder achter de moord op Van Hout zou zitten. Nu verklaart Peter anders?

De Vries: “Ik kan me niet voorstellen dat je zulke goede vrienden bent geweest, dat je iemand laat afknallen?” En ook: “Ik ben een ‘factfinder’, ik wilde niet te snel meegaan in wat men allemaal roept maar ik had veel vragen bij ‘sommige gebeurtenissen’, zegt De Vries

Ondanks zijn bedenkingen bleef Peter ‘wel doorgaan’ om Holleeder te ontmoeten, want ja, hij was immers verslaggever, Willem was een hoofdrolspeler en de schoorsteen moet blijven roken nietwaar? Maar zo zeker is Peter er toch niet van, dat Willem Cor heeft vermoord?

De Vries: “Ik heb daar geen zekerheid over, Er pleiten dingen voor en tegen. Van Astrid en Sonja heb ik dingen gehoord waar ik van schrok maar ik heb daar geen bewijs van gezien!

Dan kom ik toch weer terug op Peter als misdaadverslaggever. Peter die in de zaak Nicky Verstappen, jaar in, jaar uit, op het irritante af, steeds hetzelfde verhaal, met iets andere details, liep te verkondigen, want de moord op verstappen mocht niet in de vergetelheid raken. Diezelfde Peter volstaat met een ‘onderzoekje’, als zijn vriend wordt geliquideerd? Ik denk dat Peter geen onderzoek hoefde te doen, want Peter weet precies wie de daders en opdrachtgevers zijn.

Peter en de Judas-zussen
Kort na de liquidatie van Cor van Hout kwamen de zussen Holleeder bij Peter aankloppen.

De Vries: "Astrid wil met Peter apart praatten en zegt: “Kijk uit Peter, het is niet wat je denkt. Kijk uit wat je zegt en deelt.” Peter heeft het erover dat ze elkaar nog niet vertrouwden en dat ze in een kringetje om elkaar heen draaiden. Het ging om een geleidelijk proces, aldus Peter

Ja, ammehoela. Peter lag al voor Cor zijn dood met Sonja te rollebollen, was betrokken bij de verkoop van de Achterdam, deed goedbetaalde ‘geheime klusjes’ voor Astrids minnaar, Johan ‘de Hakkelaar Verhoek en was van alles op de hoogte wat de zussen bekokstoofden. Ook onze ‘schoenenfetisjist’ is hier ‘aantoonbaar meineed’ aan het plegen.

Peter gaat nu de zaak omdraaien en vindt dat het om een bepaalde manier een mediaproces is geworden? Sander Janssen: “Hoe is het dan een mediaproces geworden? Bent u betrokken bij het naar buiten brengen van de geluidsopnamen en de manier waarop?”

De Vries: “Ja, Ik heb die opnamen naar buiten gebracht.” Ook de vraag van Janssen of hij die opnamen bewerkt heeft, moet De Vries beamen, maar hij heeft alleen maar geknipt omdat Wim zich racistisch uitliet en het anders te lang werd om uit te zenden.

Of Willem Holleeder ‘schuldig’ is aan de feiten waar hij van wordt verdacht, laat Petertje, in tegenstelling tot wat hij zegt, in elk programma waarin hij verschijnt, zich niet over uit. Dat laat hij aan de rechtbank over. Hij loopt niet echt vooruit op de waarheidsvinding. Hij bericht al zijn hele leven over zaken die nog voor de rechter moesten komen. Peter ziet alleen over het hoofd dat hij wel erg diep in deze zaak betrokken is en kan zich moeilijk blijven presenteren als de journalist die over dit alles een objectief verslag kan doen. We zien dit bijna dagelijks in het RTL-roddelprogramma waarin hij ‘Peters waarheid’ mag ventileren.

De Vries probeert alles van de zussen goed te praten, maar er ontstaan daardoor nieuwe vragen?

Over Thomas van der Bijl. Deze dacht na de aanslag op Cor dat die uit de koker kwam van Mieremet. Dat was logisch zegt De Vries omdat Mieremet in de ogen van Van der Bijl achter de twee eerdere aanslagen zat. Peter had Thomas ook gezien op de begrafenis van Cor?

En dat was wel erg vreemd. Van der Bijl en Van Hout waren de laatste twee jaar van Cor’s leven gebrouilleerd. Cor wilde niets meer met hem te maken hebben. Twee jaar ruzie en dan toch de kist dragen? Wat voor vrouw is die Sonja dat ze dat toelaat? Of hoeveel had zij te verbergen? Waarom vraagt ze, terwijl Cor nog dood op straat ligt om koffers met geld uit haar huis te halen? Sonja en Peter hebben nog veel uit te leggen!

De bedreiging van Peter
In 2012 is de ruzie rond de rechten van de film begonnen. Het lijkt erop dat Peter en Sonja met een foefje, Willem een briefje hebben laten tekenen dat hij geen aanspraak maakt op enige rechten op de film. Willem kan zich niet inhouden: “Ik heb dit niet getekend. Het is niet mijn handschrift. Ik schrijf schuin.” Volgens Peter is dat een misverstand. Holleeder zou slechts een kopie hebben die hij, De Vries had getekend. Holleeder zou op de verklaring Amstelveen 4 april 2013 hebben gezet.

Holleeder daarover. “In 2012 is de ruzie begonnen rond de rechten van de film. Zo’n brief zou ik nooit ondertekenen. Alleen een gek ondertekend zoiets.”

Holleeder zegt verder dat hij geen bril bij zich had. Sonja gaf hem de stukken en hij tekende ze gewoon. Je hebt me gewoon opgelicht jongen, met Sonja en Astrid. Ik ben er ingeluisd. Je bent een vuile oplichter!

Wat is waarheid? Het lijkt me in ieder geval vreemd dat wanneer Holleeder alles en iedereen terroriseerde en alleen maar aan geld dacht, hij een dergelijk briefje ondertekent en afstand doet van alle rechten? Wat werd hij daar beter van? En waarom dan bedreigingen aan de deur?

Ook hierin speelt Peter een vreemde rol? Hierdoor komt ook de bedreiging in een heel andere contextst te staan en lijkt er eerder sprake van uitlokking door Peter met medewerking van Sonja?

Rechter Wieland vindt het wel genoeg geweest. Er wordt geschorst om te overleggen hoe te vervolgen met het verhoor van Peter de Vries. Dat wordt nog niet duidelijk, maar 18 mei gaan we verder met het verhoor van Astrid Holleeder.

Over de bedreiging van Willem kom ik deze week terug in de Holleedergate. Ook wil ik dan nog wat zaken uit het verhoor van Peter uitdiepen. Dit verhoor heeft voor velen meer vragen opgeroepen dan er beantwoord zijn. Een ding is zeker, en dat is dat niets zeker is in dit proces!

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 april 2018