Skip to main content

Het MO is veranderd

03 september 2018

Waarschijnlijk begint in Israel het pas te dagen als het vijf voor twaalf is, net als de kruisvaarderstaten in de 12e eeuw die zich aanpastten aan de situatie in het MO. Christeliijke koningen die gekleed als arabieren omringd door Arabische lijfwachten en gevoed door Arabische koks terugkeerden in een wereld waarin ze niet meer thuishoorden. Israel is ook geen westerse staat meer.
Een prachtig voorbeeld is Hendrik XII, na terugkeer uit 'het Heilige land' keizer van het Duitse Rijk en de twee Sicilie"n. Duitsland zou hij nooit bezoeken en beschouwde hij trouwens als barbarij. Zijn administratie (de 2 Sicilie"n; in Duitsland werd zijn heerschap door een Rome getrouwe-pretendent betwist) kende de talen: Duits; Hebreeuws; Arabisch en Grieks. Italiaans (Latijn) was te controversieel gezien de Romeinse overheersing. Zijn grootste tegenstander was de paus van Rome waartegen hij meer oorlog voerde als tegen de Muzelmannen. Hij werd als geheime muzelman afgeschilderd omdat hij zich (net als Geert Wilders) bij voorkeur door muzelmannen liet beveiligen en zich (om reden van tussen hen niet op te vallen) zich ook als hen kleedde. Zijn arabisch was vele malen beter dan zijn Duits.  
De laatste kruisvaarderskoninkrijken waren verlaten door de machten die hen hadden gesponsord. Venetie en Rome waren gezwicht voor de verlokkingen van de Muzelmaanse markt en hadden hun handen van hen afgetrokken, als waren het de jihadi's in Syrie. Ze overleefden hun laatse jaren in onwaarschijnlijke bondgenootschappen met Islamitische potentaten. Tot ze werden uitgebannen. Sim Salabim. Verwilderd keerden ze terug.
Uiteraard zal Israel steeds meer haar Orientaalse oorsprong omarmen voor het ondergaat in de veelvolkerenstaat van het MO als de kruisvaarderstaten voor haar. Via de muziek, de keuken en de band die ouder is dan wat dan ook zullen alle tegenstellingen worden overwonnen. Hoe in Egypte nog steeds zonen Ramses worden genoemd en Agamemnon. In het MO is maar een cultuur. De veelkoppige Middenoosterse. Dat moet terug. Met Grieken, Joden, Koerden (Sim Salabim), Aramezen en wat dan ook. Een MO zonder een van hen is geen MO.  
Betekent dit dat het MO voor joden en het judaisme, na millennia van cultuur en cohabitatie (als we Israel daar ook onder scharen), een 'terra persona non grata' wordt? Integendeel. Zonder de Westerse koloniale bemoeienis kunnen joden in het MO weer de plaats innemen die ze er eeuwen hebben ingenomen: als intelligentsia (doktoren; musici); ambtenaren en handwerkslieden (in Europa onder het Christendom uit den boze); handelaren; bankiers en boeren. 
Veelbetekenend is hoe de Syrische joodse bourgeoisie die altijd close was met het Assad-regime via een smerig spel gedwongen werd te vertrekken. Niet naar Israel. Ze gingen merendeels naar Canada. Hun bezittingen (mn. onroerend goed; oa. in de Souk van Damascus) bleven in hun handen en ze steunden het regime van Assad in de oorlog uiteraard omdat een overwinning van de (o.m. door Israel gesteunde) jihadi's hun onteigening zou betekenen. In een eerder vergevorderd stadium van vredesbesprekingen tussen Israel en Syrie (rond 2004) was de spoorlijn Cairo Damascus via Tell Aviv al aanbesteed via Cypriotische banken. Deze anomalie (de verbinding tussen Azie en Afrika verbroken in dienst van het Westerse Imperialisme) duurt nu al 70 jaar. De UHD is bereikt.    
Mogelijk heeft Israel gisteren (31/8) nog een aanval op een Syrische luchtmachtbasis gedaan. We kennen dat. Het zijn stuiptrekkingen, omdat het plan na een 'chemische aanval door Assad op eigen bevolking' Damascus opnieuw te bombarderen niet lijkt te werken. Israel doet dan iets op eigen houtje. 
Kort na zijn aantreden in 2017 werd Trump getrakteerd op een 'chemische aanval' (zoals nu beoogd) waarop hij gedwongen werd te reageren: 56 kruisraketten waarvan er 23 doel troffen (ze waren over hun uhd heen). Met 2 uur aankondiging vooraf.
De schaamteloosheid waarmee geprobeerd wordt deze trick te herhalen voor de Congresverkiezingen op 7 november dreigt te worden afgestraft. De verhoudingen in de wereld zijn anders geworden. Het isolationisme in de VS (niemand maakt zich druk over Russische inmenging) is al verder voortgeschreden. Want de VS zijn door haar sancties zelf geisoleerd geraakt. China (eerder via productie van alle shit denkbaar voor het Westen gekoloniseerd maar nu ook door sancties getroffen) doet mee in Syrie tegen de oorlogsplannen van Deep State. De EU beraadt zich op het Atlantisch bondgenootschap. De verhoudingen in de wereld zijn definitief veranderd. (WK)  

Klik hier om uw reactie toe te voegen
03 september 2018