Skip to main content

Het Maatschappelijk Onverstand (029)

16 februari 2023

Als Joop Finland het startschot geeft voor zijn betoog 'Leven met Steiner", dat overigens in 't geheel niet over Steiner gaat, verzandt hij in een korte demonisering van Steiner door te beweren: “Steiners denken staat in een lange en schier onuitroeibare traditie van racisme." Dat is helaas een mening en vooroordeel. Notabene Adolf Hitler schrijft in de Völkische Beobachter op 17 december 1920 in zijn artikel 'Staatsmänner oder nationalverbrecher' over Rudolf Steiner als de vriend van de joodse minister Simons, en geeft hem een antisemitische veeg uit de pan, door over Steiners drieledige sociale organisme te beweren: "deze geheel Joodse methode ter vernietiging van die normale geestesgesteldheid van de volkeren...” (1) Joop Finland had zijn stuk beter de titel, 'Bannink's occulte onderwijs', kunnen geven dat was treffender geweest. De karakterisering en vraag naar Bannink heimelijk joods-zijn, en de voorkeur voor het paranormale en de mogelijke inwijding in de Joodse gebedsdienst, balanceert op het scherp van de snede. Wat ik uit de beschrijving haal is iemand die spiritist was in hart en nieren, die zoals elke enthousiaste middelbare school leraar zijn studenten daarin wilde meeslepen, bij ons was dat de maatschappij leraar over euthanasie en sex, en de leraar Nederlands die ons oog en oor gaf voor de koloniale wreedheid en ellende aangericht onder verre volkeren. Het is op zich vreemd dat op een protestants-Christelijke school, géén van de ouders bezwaar maakt tegen lessen in gebruik van Oujia bord en spiritistische seances? Het zal wel een hervormde school zijn geweest, de hervormden waren altijd al rekkelijk in de leer en uitvoering van geboden en verboden door mensen uitgedacht. Maar je, dan heb je als leerling pech en mag je braaf of niet-braaf de lessen in occulte onzin ondergaan. Het was dag, het was nacht, een zoveelste dag van onverstand..

(1) geciteerd naar ‘Hitler - Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924, Stuttgart 1980, p. 350

Cor Rector
Misschien helpt het om het volgende artikel, reeds geschreven in 1997, erop na te slaan. De auteur lijkt alle huiswerk ruimschoots gedaan te hebben.

https://www.groene.nl/artikel/een-kruistocht-antroposofie-en-racisme

Paleander
Ja, dat is typisch voor post-Steiner adepten, die verkondigen dingen die je nergens bij Steiner zelf terugvind! De geschiedenis van Christendom laat goed zien wat mensen doen met een boodschap van vrede en naaste liefde: oorlog voeren in de naam van God, en hele volksstammen over de kling jagen..
Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 februari 2023
Het Maatschappelijk Onverstand