Skip to main content

Het is gewoon evolutie

10 juli 2021

"De onstuitbare opmars van de deltavariant" wordt de huidige situatie van de epidemie genoemd. Onstuitbaar?
Er zit geen misdadig plan achter dat er ooit ziektes ontstonden, het is toeval, als er ergens voortplanting mogelijk is dan kan dat ontstaan. Het hoeft niet te ontstaan, maar het kan. En het is gebeurd, er zijn bacteriën en virussen die voortplantingsbiotoopjes gevonden hebben op en in dieren, op en in mensen.
Er ontstond een wedloop tussen ziekteveroorzakers en het immuunsysteem van hun prooien. Dat werkt nooit perfect, er is altijd wel ergens een voortplantingsplekje te vinden. Wedloop? Gewoon evolutie. Ziekteveroorzakers zoeken voortplantingsplekjes en hebben baat bij imperfecte immuunsystemen. En als een soort een heel goed immuunsysteem heeft, dan helpt het enorm als er heel veel van die soort rondlopen die zich zo dom mogelijk gedragen.
Dat is wat je nu ziet. 'We mogen weer', en dan alles doen om het virus te plezieren. Het is niet het virus dat ervoor zorgt dat een mutatie vanuit India binnen de kortste keren over de hele wereld te vinden, het zijn toch echt mensen die daarvoor zorgden. Een pandemie is niet iets van een virus, maar iets van virussen én de verspreiders daarvan. In dit geval mensen.
Zo werkt dat met evolutie. De onstuitbaren zijn hier vooral de mensen.

(Weia Reinboud)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
10 juli 2021