Skip to main content

Het Hof en een dubbele moord

02 februari 2021

Door Jan Portein

Geinig. Een met ruttekruid op pad gestuurde commissie smakt na jaren ploeteren een rapport op de keien waarin wordt geconcludeerd dat het Rijk der Nederlanden niets valt te verwijten in de affaire rond de voormalige Videlavlieger Poch. What else. Mogelijk om de aandacht van dat juridisch op zwakke poten staande rapport wat af te leiden maakt die commissie tussen snuifkanaal en lippen ook melding van een intrigerend telefoontje. Afkomstig van een of andere mevrouw die zei dat ze tot de inner circle van het Koninklijk Huis behoorde en dat men zich daar zorgen maakte om de negatieve gevolgen die de affaire zou kunnen hebben op de goede naam van Maxima. Naam van die mevrouw? Hoorde ze echt bij het Hof? Staat het gesprek op teep? Allemaal duister. Dus wat motten we ermee? Ja, uuuh. Zoals gezegd, hoe geinig was het in dat licht dat alle msm-vehikels zich op dit vage nieuwtje stortte. Kennelijk met de gedachte dat er na het Griekse echec nog meer te halen was. Maar toen wij als duistere roddelsite nog niet zo lang geleden wisten te melden dat pianist Loek van der Gaag en de Haagse madam Jopie Nipius begin 1977 door Slobodan Mitric aka Karate Bob naar hun schepper waren gestuurd in opdracht van keurig in het pak zittende heren die bang waren dat de reputatie van prins Bernhard na de Lockheed-affaire nog meer schade zou oplopen, bleven de msm zo stil als de wateren met diepe gronden. Misschien de boot gemist? Dan kunt u hier en hier even uw hart ophalen. In afwachting van uw coronaprik. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 februari 2021