Skip to main content

Tussen premies en piraten (038)

28 februari 2017

zaterdag 10 september-2011
Hop, we duiken opnieuw in het helaas wat droge verslag van de expert in de voorkenniszaak rond de overname van ASR door Fortis/AMEV. Oftewel de successtory van de Utrechtse bef Q en zijn vrouwtje "Pien". Komt ie:

" ...Voor Q liggen nu drie constructies open:
A. de aandelen kopen, puts oktober uitschrijven (geen langlopende vanwege het gevaar ontdekt te worden). Er is namelijk een serie oktober 60 met lichte omzet, maar een hoog te ontvangen premie waarmee Q (plus met zijn eigen liquide middelen) calls oktober kan kopen.
B. geen aandelen kopen, maar wel puts oktober uitschrijven en met ontvangen premie en eigen cash calls oktober kopen.
C. geleidelijk calls oktober kopen tot het tijdstip van bod/overname.

A. is het veiligst, maar levert minder winst op vanwege de aanschaf van de aandelen.
B. Levert de meeste winst op, maar ook het grootste risico.
C. Winst tussen A en B, investering tussen A en B.

Q heeft aan een informant medegedeeld tot oktober 2000 in het bezit te zijn geweest van 500 contracten. Gemiddeld zou hij daaraan 300 euro per contract hebben besteed en in totaal plusminus 3,5 miljoen euro hebben verdiend.
Na het nieuws over de overname schommelde koers van ASR rondom de 110 in oktober, de call oktober 60 haalde plusminus 45 euro en de call 55 euro plusminus 56 euro. Calls januari 2001 kopen tijdens de zomer van 2000 was te gevaarlijk, omdat die nog zouden lopen na het bekend worden van de overname. Aanwijzing hiervoor: in oktober 2000 waren alleen call series verkrijgbaar, geen puts. Niemand schreef puts januari 2001 uit in de zomer van 2000, wat Q normaliter zeker zou hebben gedaan. Q kon wel putcontracten oktober 2000 uitschrijven.
Uit deze gegevens valt te destilleren dat Q een gemiddelde winst zou hebben gemaakt van tussen de 2.7 en 2.8 miljoen euro als hij van optie C gebruik had gemaakt. Maar Q had naar eigen zeggen een winst van 3.5 miljoen gemaakt, dus optie B ligt meer voor de hand. Wat wel tot resultaat zou hebben dat Q makkelijker is op te sporen. Tenzij Q in het geval van optie C meer kreeg voor zijn contracten.
Ten overvloede moet worden opgemerkt dat optie A onwaarschijnlijk is, omdat de winst op 500 contracten zeker minder zou zijn dan 3.5 miljoen. Het orderboek zal te allen tijde uitsluitsel geven
".

Zo. Hoor je het eens van een ander. Hoe het ook allemaal zij, vriend Q boekte een winstje van 3.5 meloen euro dankzij een half jaartje voorkennis via "Pien". Zoals eerder vermeld waren ook intimi bij het spelletje betrokken en een lek blijft een lek. En lekte het? Jawel. Het rapport waaruit wij citeren bereikte de burelen van de AFM, i.c. de topjurist en oud BVD-hoofdman Arthur Docters van Leeuwen. Wat er toen mee gebeurde? Wat denkt u? Juist. Naar verluidt op dringend verzoek van Fortis/AMEV en minister van Justitie Benk Korthals. Want zo'n affaire veroorzaakt een smak deining en zou zelfs tot gevolg kunnen hebben, dat de overname moet worden teruggedraaid. Willen we dat? Dat willen we niet. Gezellig hè? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten