Tsunami van parlement-ariërs (001)

06 april 2017
Hits: 395

zondag 1 april-2007
Niet écht verrassend, het nieuwe lichtbeeld dat De Grote Toverlantaarn van de Socialistische Partij dit weekend vertoont in de discussie over dubbele nationaliteit: “U vraagt en wij draaien en als Geert Wilders mij daarbij klef de kale schedel lebbert dan komt mij dat prima uit omdat een deel van zijn kiezers wel fijn zal komen meelebberen.” Dat de SP niet echt kieskeurig is als het gaat om samenwerking, zolang men maar het idee heeft dat het stemmen kan opleveren, is al duidelijk.
In de brochure “Je vrienden kies je zelf” uit 1994 staan 22 kantjes A4 vol keiharde voorbeelden van samenwerking tussen SP en extreem-rechts in de gemeente Den Haag. Toenmalig eerste secretaris van de Haagse SP-afdeling Fred Wezenaar, kort daarna afdelingsvoorzitter, maakte samen met het latere SP-raadslid André Obdam deel uit van het kleine bestuur van de Stichting Betaalbare Volkshuisvesting. Deze Obdam was goed bevriend met Johanna Bleijenberg, die ook regelmatig brieven voor hem opstelde. Randgroepbejaarde Bleijenberg: Panorama, 30.04.92: “Het saaie Nederland is bezig in snel tempo te verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen bloedige perioden, waarin de verschillende groepen allochtonen slaags zullen raken om de macht in dit land. En wij Nederlanders zitten daartussen en weten dat we gaan afzakken naar de positie van ‘vreemdeling in eigen huis’. Het blanke ras zal de gastarbeider van de toekomst worden.”; Haagsche Courant (HC), 18.02.94: “Het bericht over het vernederende gesar door allochtone misdaad-clans die de politie iedere donderdagavond (koopavond) als hun persoonlijk ‘speeltje’ gebruiken, verbaast me niks! (...)”; HC, 19.02.94: “Uitsluiting van CD en CP’86 van de verkiezingstelefonades van de krant is verkeerd. (...)” Obdam zelf kon er ook wat van. De Haagse rechter in een vonnis in kort geding: “Tenslotte is in het kort geding bepaald dat A.A. Obdam met hetgeen hij heeft medegedeeld in de uitzending niet de gewekte suggestie dat allochtonen veel overlast in Den Haag Zuidwest veroorzaken heeft weggenomen, doch hiermee eerder deze indruk heeft bevestigd.”
André Obdam maakt deel uit van “de drie A’s”, naast hem zijn dat Ab van de Graaf (later ook SP’er) en Arie Bronsveld. Voor de politieke habitat van deze laatste, klik hier.

Met enkele gelijkgezinden wisten André, Ab en Arie het bestuur van het Wijkberaad over te nemen waarna de gemeente in 1991 zelfs de subsidie staakte vanwege het verspreiden van een bijzonder allochtoon-onvriendelijk pamflet. In maart 1992 sloegen de drie A’s terug in een brief van Arie Bronsveld aan de toenmalige Haagse burgemeester Havermans waarin onder (veel) meer te lezen valt “dat zeker 90% van de kiezers geen enkele interesse hebben in een multi-culturele samenleving.” En tsja, elke stem is er één, dus draaien maar

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Aantal keren bekeken: 395
Tsunami van parlement-ariërs

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch