Skip to main content

Hardhout met een luchtje (008)

07 januari 2018
Hits: 649

Voordat wij een stel delicatessen uit Hugo Krop's avontuurlijke leven achter elkaar hadden gezet en gepubliceerd, hebben wij uiteraard wel geprobeerd hem een wat gedetailleerder antwoord te ontfutselen dan bij onze eerste poging (zie aflevering 5 uit deze serie). Daarom zonden wij hem op 23 juli opnieuw een e-mail. Ditmaal niet meer naïef, maar rijkelijk gechargeerd. Die mail zag er alsvolgt uit:

Hugo,
Mijn informatie luidt dat je in de jaren zeventig behoorde tot het muziekensemble Brotherhood of Love. Samen met de heren V.S. en Ter Horst. Beiden niet onbemiddeld van huis uit. Deze Brotherhood betrok perfetine in Andorra voor de aanmaak van synthetische drugs. Het eindprodukt vond zijn weg naar de VS in speakerboxen. Ik heb mij laten vertellen dat in die onderneming wel degelijk muziek zat. De tonen daarvan werden echter wat schril bij de entree van de IRA, de heer Howard Marks en een handjevol geheime diensten. Een geschiedenis die indertijd zo gevoelig maar wel met grove kwastvoering is beschreven door journalist Steinmetz in de Nieuwe Revu. Hoe dit ook zij, via dit avontuurlijke opstapje belandde je met de heer Ter Horst in de export van snuifmateriaal naar de VS. In houten boten, zoals in eerdere correspondentie vermeld. De CIA, NSA en andere Amerikaanse kermisattracties van dit soort waren in die periode bezig het democratisch gekozen bewind in Nicaragua om zeep te helpen. Zij zagen er daarbij niet tegen op om drugs als betaalmiddel te accepteren voor de bewapening van de zogenaamde Contra's in Costa Rica. Mogelijk dat jouw operatie deel uitmaakte van dit grote geheel, maar wellicht hoor ik dat t.z.t. nog wel eens van je. In ieder geval werd een deel van de revenuën ervan keurig belegd in een hotel op de Bahama's, aldus mijn zeer goed geïnformeerde bron. Daarna maakte je je entrée bij Text Lite. Een scam met allure, waarvan o.m. de gebroeders Hommel deel uitmaakten. Een paar bekende loodsvisjes van de ons te vroeg ontvallen "ome Jaap" Kroonenberg, wiens imperium voor een niet gering gedeelte was opgebouwd uit de opbrengsten van roesmiddelen "en gros". Zo "gros" dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat ook hier een aantal geheime en politiediensten de vinger aan de pols hielden.
Nadat Text Lite in de eerste helft van de jaren negentig met veel enquêtegeraas ter ziele was gegaan en carrières waren geknakt (vgl. de heer Salomonson) verhuisde Arie Hommel naar Antwerpen, alwaar hij met een aantal lieden van Slavische origine zijn inkomen wat kleur gaf door in een lokale discotheek drog aan de Belgische man te brengen.
Inmiddels had jij zelf een gat in de groene markt waargenomen en je in navolging (?) van Flor y Fauna, waarover zulke vervelende berichten de ronde hebben gedaan, in Costa Rica (!) in een herbewoudingsproject gestort. Redelijk succesvol naar ik aanneem, want er kwamen zusjes bij in de Algarve en in Tsjechië, die de aandeelhouders van je eurogreenmix nog geen redenen geven voor een Zwitserlevengevoel, maar waar leven is is ook hoop.
Tot zover dit historisch overzichtje. Correct me if I'm wrong, please.
Vriendelijke groeten,
Jan Portein.

Tot nu toe geen antwoord. Jammer.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 januari 2018
Hardhout met een luchtje