Aids-proces

donderdag 29 mei-2003
Over een maand, op 27 juni, trekt Aids-activist dr. Boyd Graves de Amerikaanse regering voor de kadi in San Diego. Hij zegt aan de hand van honderden door hem verzamelde officiële documenten te kunnen bewijzen dat het aidsvirus op instigatie van de blanke Amerikaanse elite is gecreeërd als biologisch bestrijdingsmiddel tegen het zwarte deel van de bevolking. De advocaten die het Witte (!) Huis vertegenwoordigen in het proces hebben tot nu toe in de hun toegezonden documentatie van Graves niets kunnen ontdekken dat ook maar in de verte leek op bewijs voor diens stelling. Maar de kloon van Don Quichote heeft al aangekondigd tijdens het proces voor een verrassing te zullen zorgen die zonder enige twijfel de rechter ten gunste van hem over de streep zal trekken. Nou kunnen we natuurlijk nu al dr. Graves wegzetten in het museum van niet helemaal frisse hemelbestormers en de sleutel vervolgens in de Tigris gooien, maar laten we voorzichtig zijn. We zijn namelijk in de laatste decennia wel erg vaak verrast door biologische nouveauté’s, die waar het menselijke ziektes betrof negen van de tien keer ontstonden in donker Afrika of Azië. Wat de herkomst betreft tastten de mensen die daarvoor gestudeerd hebben meestal in het duister of er kwamen bizarre lulverhalen los. Bij aids deed bijvoorbeeld de anecdote opgang dat de ziekte zou zijn ontstaan nadat een meneer in Congo een aap een extatische beurt had gegeven. Maar om duidelijk te maken dat ook sinistere planning tot de mogelijkheden behoort hoeven we alleen maar te herinneren aan de simpele verspreiding van anthrax via de postbode, waarover we trouwens na de hysterische hype ook niks meer gehoord hebben. Daarnaast zijn vooral in het alternatieve circuit meer serieuze artikelen te vinden die duiden op het ontwikkelen van selectieve uitroeiingsmiddelen van specifieke bevolkingsgroepen. Wie bijvoorbeeld de story van de listig opgeborgen contract agent van de CIA Michael Riconosciuto erop napluist in Carol Marshall’s serie Last Circle (en dan vooral over de rol van voormalig MI 6-agent Sir Denis Kendall alias Double Deuce bij geknoei met genetisch materiaal) kijkt toch wel wat anders tegen deze materie aan. Wat Boyd Graves betreft, over een maand hoort u meer.

  • Hits: 309
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch