Skip to main content

Guido's kunstjes (003)

07 mei 2001
Hits: 455

De nieuwe avonturen van de uit Goes afkomstige superzwendelaar Guido Haak blijven onze aandacht trekken (zie ook "Guido's kunstjes" van 4 mei jongstleden). Eerder schreven wij al dat hij na zijn verblijf in het staatshotel De Schie voor zijn aandeel in een miljoenenzwendel rond het Britse Leger des Heils, samen met de fiscalist Robert Kersbergen een BV in het leven had geroepen waarmee hij zijn kwalijke carrière voortzette. In antwoord op vragen onzerzijds deelde Kersbergen vandaag mee, dat hij zelf ook grote bedragen aan Haak is kwijtgeraakt en dat hij veel last ondervindt van Haak's schuldeisers. Interessant was ook zijn mededeling dat Haak hem om zakelijke redenen in contact had gebracht met de niet meer zo piep zijnde Amsterdamse advokaat mr. Diepenbroek. Volgens Kersbergen kenden Haak en Diepenbroek elkaar al heel wat langer dan vandaag. Iets dat door andere bronnen werd bevestigd en in verband werd gebracht met internationale oliedeals. Beide figuren doken overigens ook op in onze verhalen over de geheime onderhandelingen tussen het Nederlands bedrijfsleven en Iran inzake het verrijken van uranium (zie "Steekspel rond een uranium-deal" en "Neerland's stille kracht" in De Morgenster). Voldoende reden om deze zaak verder uit te pluizen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 mei 2001
Guido's kunstjes