Skip to main content

Wie zwijgt stemt toe!

woensdag 21 september-2011
Joke Kaviaar is eerder deze week gearresteerd, heeft drie dagen vastgezeten, haar huis is doorzocht. Daarna is ze weer vrijgelaten. Ze wordt verdacht van opruiing die ze bedreven zou hebben in vier teksten die op haar website gepubliceerd staan. De arrestatie en vervolging van deze vrouw, die zich met openlijke stellingname keer op keer inzet tegen vooral vervolging van vluchtelingen, is een schandaal. We horen naast haar te gaan staan, en de onderdrukking van haar spreek- en schrijfrecht aan te klagen als misdadig. We horen bovendien de onderdrukking die nu Joke Kaviaar treft, actief te trotseren, zodat de autoriteiten merken dat ze een hoge prijs moeten betalen voor dit soort kwaadaardigheden. Op die manier is eerder succes behaald, op die manier is het gezag eerder tot afgang gebracht en tot aftocht gedwongen. Dat is nu ook weer nodig. Als we nu in onze schulp (blijven) kruipen, dan zijn we zelf het slachtoffer, en nog mee verantwoordelijk voor het verlies van vrijheid ook. Nu geldt wel heel duidelijk: wie zwijgt stemt toe.

Eerst de zaak zelf. Het Openbaar Ministerie verwijst in haar persbericht naar diverse teksten op haar site. Ik citeer er een. Hij heet “RARA, wiens rechtsorde is het?” . Daarin legt ze eerst uit dat Nederland een “rechtsorde kent die bol staat van vreemdelingenhaat”. Dan verwijst ze naar de RARA die in de jare tachtig brand stichtte bij het MAKRO-bedrijf als verzet tegen de apartheid. En ze concludeert: “tijd voor een nieuwe generatie om op te staan en de fakkel van Rara over te nemen!” Als dit opruiing is, dan ben ik medeplichtig. Het wordt tijd dat er een nieuwe generatie opstaat die de fakkel van Rara overneemt. Jazeker. Als het OM dit opruiing vindt, dan kan ze haar politieagenten sturen en mij ook aanhouden. En ik hoop dat heel veel mensen, publicaties, websites en dergelijke, een soortgelijke houding aannemen, dezelfde stelling betrekken en daarmee het verachtelijke Gezag openlijk uitdagen.

Dat is namelijk wat we nodig hebben: een hard, luid, duidelijk en uitdagend antwoord op de vervolging van Joke Kaviaar. Haar arrestatie en vervolging is een aanval op ons recht om, met krachtige taal als we dat willen, op te komen voor onze vrijheid, ieders vrijheid, tegen staat en kapitaal, tegen deportatiemachine, vreemdelingenpolitie, AIVD, ME, en noem maar op. Ik wil kunnen zeggen dat detentiecentra verwoest horen te worden en de erin opgesloten mensen bevrijd horen te worden, ik wil kunnen zeggen dat politiebureaus’s horen te branden, niet alleen in Cairo in januari maar ook in Krommenie in september. Ik wil kunnen zeggen dat ME-ers de gracht in gedreven dienen te worden zodra ze krakers en 1-mei-demonstranten aanvallen. Ik wil dat kunnen zeggen. Ik zég het, bij deze. Dat is mijn mening, en die van meer mensen. Wie het daarmee oneens is, dient mij, of Joke Kaviaar, of anderen die soortgelijke dingen zeggen, maar gewoon van repliek. Dat is het vrije debat, de vrijheid van meningsuiting, nietwaar? Of geldt die alleen nog maar voor degenen die vluchtelingen en migranten willen uitschelden en tot on-mensen willen degraderen, niet voor degenen die daar dwars tegenin gaan, zoals Joke Kaviaar dag in dag uit probeert, met gevaar voor eigen vrijheid zoals nu blijkt?

Wat ik hierboven doe – uitingen neerzetten die net zo ‘strafbaar’ zijn als die van Joke Kaviaar – kunnen heel veel mensen doen. Laten we onze websites vol zetten met datgene wat het OM nu als ‘opruiing’ probeert te criminaliseren. Laten we de teksten van Joke Kaviaar uitprinten en uitdelen op straat, met erbij de tekst: “Neem kennis van deze volgens justitie verboden teksten nu het nog kan…” Laten we de teksten op muren plakken, in grote letters. En laten we dit alles in de volle openbaarheid doen, met de uitdaging aan het Gezag: gaat u ons nu allemaal arresteren en aanklagen? Ik ben bereid om dit risico te nemen, om het OM slechte publiciteit, en het gezag een afgang, te bezorgen. Jij ook?

De wet die de teksten van Joke Kaviaar als strafbaar behandelt dient niet alleen afgewezen te worden, maar daadwerkelijk doorbroken, getrotseerd, door zoveel mogelijk mensen. Zodat die wet niet meer te handhaven is tenzij het gezag enorm gezichtsverlies en erger over zich af wil roepen. Dit heeft eerder gewerkt. In november 2005 ontstond brand in een detentiecentrum op Schiphol. Dat viel onder verantwoordelijkheid van Rita Verdonk, minister van Deportatie en Intimidatie (eufemistisch aangeduid als Vreemdelingenbeleid en Integratie). Wat ook de precieze toedracht, zíj was verantwoordelijk voor het opsluiten van de mensen daar, en voor een gang van zaken waardoor zoiets akeligs kon gebeuren. Binnen twee maanden dook dan ook een poster op met de tekst: “Reisburo Rita, arrestatie, deportatie, crematie, adequaat tot het bittere einde”. De politie probeerde die weg te halen. Dat leidde tot een oproep om het ding juist op allerlei plekken op te hangen. Dat gebeurde: de poging tot repressie van de poster werd op forse schaal getrotseerd. In een reeks processen werd uiteindelijk vastgesteld dat deze poster - ook volgens het rechtssysteem dat ik niet als rechtmatig erken – gewoon onder de vrijheid van meningsuiting viel.

Welnu, zoiets kan nu ook: massaal de poging om Joke Kaviaars teksten als crimineel te behandelen trotseren door ze juist extra te verspreiden en soortgelijke uitingen nadrukkelijk wereldkundig te maken. Dat is sowieso een goede zaak, lijkt me, en het maakt de kans dat rechtbanken moeten toegeven hoe bespottelijk de vervolging van Joke Kaviaar is, en dat het OM ophoudt met dit soort kwalijke flauwekul, des te groter.

Klik hier om uw reactie toe te voegen