De oogst is rijp (007)

donderdag 14 januari-2010
Soms zijn er obscure geruchten waarvan je niet verwacht er ooit meer over te horen. Het gerucht als zouden in de jaren vijftig verdwenen Israelische kinderen deels zijn gebruikt voor lugubere wetenschappelijk experimenten, is er zo een. Wie schetst dus onze verbazing toen we onlangs iets tegenkwamen waarmee bewezen lijkt te worden dat zoiets heel goed mogelijk was in het Israel van die jaren. In dit geval gaat het om experimenten met radioactiviteit. In de jaren vijftig waren de heren wetenschappers in de VS er wel achter dat radioactiveit verre van bevordelijk is voor de gezondheid. Maar dat wilde men graag proefondervindelijk vaststellen. Geexperimenteer op de eigen bevolking zoals dat eerder op gevangenen en geestelijk gehandicapten had plaatsgevonden, was voortaan echter uitgesloten voor de Amerikanen. Daarom had men dringend behoefte aan proefpersonen. De relatie met de zionistische staat bood in dit verband soelaas. In 1951 vloog Dr. Chaim Sheba, de directeur van het Israelische Ministerie van Volksgezondheid, naar de VS om in dit verband een overeenkomst te sluiten. Afgesproken werd dat Israel in ruil voor proefpersonen, zowel met geld als nucleaire geheimen betaald zou worden. Sheba kwam daarop terug met een aantal Rontgen apparaten. Slachtoffers van deze praktijken werden vooral kinderen van joden uit Arabische en Noord-Afrikaanse landen. Hun ouders kregen te horen dat hun kinderen werden behandeld voor ringworm, een aandoening die normaal met azijn behandeld werd, maar die hen in dit geval op 35000 maal de toegestane dosis radioactiviteit kwam te staan. Veel kinderen werden ernstig ziek, vertoonden de meest weerzinwekkende fysieke effecten, of kwamen direct te overlijden na bestraald te zijn. Aangezien niet minder dan 6000 kinderen de dood vonden is dit experiment wel geinterpreteerd als een vorm van eugenetica, waarbij de Ashkenazische elite van het land zich aldus op termijn wilde ontdoen van de in hun ogen inferieure orientaalse joden. Vast staat in ieder geval dat er voorzorgsmaatregelen werden getroffen om te voorkomen dat kinderen van Ashkenazim bij het experiment betrokken zouden worden.

De informatie in dit verband is afkomstig van de Israelische publicist Barry Chamish. Gezien zijn extreem zionistische opvattingen, is hij geen ideale bron. Daar staat tegenover dat hij vanuit zijn extreem rechtse opvattingen vooral zijn pijlen richt op het socialistische zionisme van de Arbeiderspartij en de voorganger daarvan, de World Zionist Organisation. De argumenten van Chamish tonen daarom in sommige opzichten overeenkomsten met die van linkse of religieus georienteerde antizionisten. Zo heeft Chamish ook kritisch gepubliceerd over het Ha'avara Abkommen, de economische samenwerking tussen de Duitse afdeling van de World Zionist Organisation en het Ministerie van economomische zaken van Nazi-Duitsland. Chamish baseert zich op zijn beurt op 'Ringworm Children" uit 2003, een flim die een jaar later door de Israelische TV werd uitgezonden. Chamish verbaast zich ervover dat dit mogelijk was in Israel. Maar hij voegt eraan toe dat de film werd uitgezonden op een tijdstip dat samenviel met de finale van de Israelische versie van het immens populaire "A star is born". Daardoor keek vrijwel geen Israelier naar "Ringworm Children". Chamish wijst er tenslotte op dat de Israelische kranten de dag daarop van alles over "A star is born" schreven, terwijl geen mens het ooit nog heeft gehad over de bestralingsexperimenten op kinderen van orientaalse joden.

De oogst is rijp

  • Hits: 315
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch