Skip to main content

Gladiooo,Gladiooo, in Langley daar zingen we zo

04 oktober 2023

Door Jan Portein.

Vroeger, na WO II, had elk land met een beetje ballen een geheim legertje dat verondersteld werd verzet te bieden als met name de communistische vijand ongenodigd de grenzen overkwam. Daarnaast diende het om namens hogerhand linkse kloothommels die de rechtsorde probeerde te versteren het leven net zo zuur te maken als Amsterdamse uitjes of erger nog het vlammetje bij deze hommels uit te blazen. Naar believen met het nodige lawaai om shock and awe in de benen van de gewone man te jagen en hem zo duidelijk te maken dat volgzaamheid een groot goed was. Bij ons heette dat legertje heel prozaïsch Operatiën en Inlichtingen en we hebben in de loop der jaren heel wat laagstandjes van het langdurig onder regie van de oh zo aimabele salonsocialist Max van der Stoel staande revugezelschap laten passeren. Een gezelschap btw waarvan de artiesten in veel gevallen ruimhartig werden betaald door een aparte afdeling van de Stichting 40-45 en verder steun ondervonden van een stel ervaren boertjes van de Farm in Langley. Soms werden bij die laagstandjes lieden ingehuurd die voor een moordje links of rechts niet terugschrokken (1). Bij andere gelegenheden werd eigen personeel ingezet. Toegegeven, we gingen ons daarbij misschien wel eens te buiten aan licht anekdotische verhalen, maar we lieten ook wel eens details weg die al te compromitterend waren voor betrokkenen. Zoals bij een geval uit de jaren tachtig waarbij een zich politiek op dun ijs bevindende minister en zijn geliefde in hun nakende niksie aan een verwarmingselement waren vastgebonden. Hoe dit ook zij, nadat in 1990 de toenmalige Italiaanse premier Andreotti het bestaan van Gladio had toegegeven en de Sovjet Unie uit elkaar was gevallen zouden de legertjes zijn ontbonden en kwamen in de decennia daarna de verhalen los waarover wij al eerder repten en zelfs nu nog voor reuring zorgen. Zo wordt zeer binnenkort in Italië een proces op gang getrokken tegen leden van de fascistische beweging Ordine Nuovo, die met operationele steun van duisterlingen van de NATO en de CIA mede verantwoordelijk waren voor een bomaanslag in Brescia uit 1974. Betrokken duisterlingen opereerden vanuit het in 2004 opgedoekte Zuideuropese hoofdkwartier van de NATO in Verona. Onderdelen van de bom waren aangeleverd door een tot een geheime eenheid behorende Noordamerikaanse specialist die in Duitsland was gestationeerd. Later zou die eenheid actief zijn geweest vanuit Panama en Aruba. Huh? Aruba? Jawel, Aruba. Mocht u wat dieper in deze materie willen duiken dan kan u hier terecht. Happy reading. Stay tuned.

(1) Vgl Karate Bob (rip)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 oktober 2023