Skip to main content

Machtsstrijd Curacao ontbrandt (001)

03 april 2017

maandag 17 november-2014
Het zou ons kopje niet wezen. Maar het wordt door de Knipselkrant op Curacao gebezigd voor een artikelenreeks die zich momenteel toespitst op het juridisch conflict tussen drie beffen (Sulvaran, Peterson en Eustatius) en een paar van hun collega's. Aangevuld door een plukje burgers. Tot dat plukje behoren de door zichzelf tot detective verheven Nardy Cramm uit het Friese Hardegaryp en stukjesschrijver Arthur Donker. Zij zijn geschokt door het onbehoorlijke gedrag van voornoemd beftrio, zowel in en als buiten de rechtzaal. En Nardy zag zich dan ook genoodzaakt om een klacht neer te leggen bij de Raad van Toezicht. Gesteund door Arthur.
Nou zouden Sulvaran cs. hier achter de duinen waarschijnlijk ook voor de Tuchtraad zijn gesleurd, want hun terminologie versus Caroline Fiévez, de inmiddels voormalige deken van de Curacaose bef-orde, was niet echt deftig te noemen. Een kwalificatie als “achterbakse racist” en de oproep aan haar om het liefst spoorslags op te rotten uit Curacao zouden ook bij ons in Zwartepietland de nodige beroering wekken. Maar het is niet het enige dat Nardy en Arthur heeft geschokt. Volgens het tweetal zou het trio lawaaibeffen buiten de rechtzaal met hun recht-voor-zijn-raap uitspraken polletiek bedrijven ten gunste van hun cliënten, waartoe ondermeer oud-premier Gerrit Schotte en gokbaas Francesco Corallo behoren (1). Beiden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Erger nog, Sulvaran en zijn maatjes zouden tot een criminele organisatie behoren.
De gemoederen lopen door deze kwestie hoog op, maar we vragen ons af of het meisje Cramm en in haar slipstream meneer Donker wel de aangewezen personen zijn om oh zo gegrepen door burgerplicht in het geweer te komen. Zo is met name tegen de in haar late bloei verkerende blom uit Hardegaryp recentelijk in haar geboorteplaats een proces-verbaal opgemaakt, waarin ondermeer sprake is van diefstal en samenspanning. En daar kan je als burger ook best geschokt van raken. Waarvan acte.

(1) Voor Gerrit en Francesco verwijzen wij met enthousiasme naar de serie “Antillen vice versa”.
(2) Zie voor Nardy en Arthur dezelfde serie “Antillen vice versa” en dan met name aflevering 24 van 11 oktober 2013. Smult u maar.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
03 april 2017
Machtsstrijd Curacao ontbrandt