Geert Groot-Koerkamp

27 juli 2017
Hits: 892

Bij zo’n naam denk je aan de Elspeter heide en zie je Geert zijn schaapjes tellen. Maar Geert is alweer decennialang correspondent van de opleukradio uit Hilversum en wel in Moskou. Vanochtend had ie het over het bezoek van Putin aan Finland. Da’s niet uniek, da’s een jaarlijks ritueel, vergat Geert ons te vertellen.
Helsinki nodigt sinds jaar en dag het Kremlin uit en verkoopt het bezoek als een staaltje van bruggenbouwen naar buiten en als spierballenvertoon naar binnen.
Het buitenlandse journaille wordt getrakteerd op een paar uurtjes wachten en een half uurtje nietszeggendheid, voor binnenlands gebruik staat er in de studio een generaal klaar die een bron bij het Kremlin heeft gesproken die verklaart dat bepaalde militaire kringen rond Putin met deze van mening verschillen en dat de ‘chaos’ in Moskou ‘ons’ noopt om defensie te versterken en bij de EU aan te dringen op de vorming van een Europees leger.
Niemand heeft het erover dat Finland met het uitnodigen van Moskou de boycot van Rusland door het Westen doorbreekt. Men heeft daartoe in Helsinki overigens alle reden want de boycot heeft veertig procent van de Finse exporten de nek omgedraaid. Het was grappig om te horen hoe Geert de Finse mantra van neutraliteit herhaalde. Sinds een jaar of tien geloven de Finnen ook zelf dat zij altijd bruggenbouwers zijn geweest tussen Oost en West. Finlandisering? Dat is een Duits scheldwoord, gebruikt door mensen die niet weten waar ze het over hebben: niet-Finnen dus. Finland is nooit in de invloedssfeer van de Sovjet Unie geweest, sterker nog, het is altijd, sinds mensenheugenis zeg maar, een Westers land geweest, nou ja sinds 1945 dan. En nou ja, met de boeken van Solzjenitsyn destijds verwijderd uit de schappen dan...
Ook grijpt tijdens het jaarlijkse gedwongen samenzijn in de goedkope party tent aan de Oostzee niemand, ook Geert niet, de gelegenheid aan om zowel Putin als zijn ambtgenoot  van Finse snit wat vragen te stellen over aktuele zaken. Zoals de eis van Trump om de boycot tegen Moskou op te voeren. Of over het conflict tussen de EU en een aantal Oost-Europese staten over het vluchtelingenquota. Hongarije, Tsjechie en Polen stemden in september 2015 tegen het verdelen van 150.000 vluchtelingen over de EU-landen en namen die mensen ook metterdaad sindsdien niet of nauwelijks op. Ook tussen Finland en Rusland is de grens sindsdien voor iedereen van buiten Rusland en EU gesloten. En tja, hoe je het ook wendt of keert: Finland stemde in die dagen niet met de voormalige maatjes uit het Warschaupakt mee. Nee, het onthield zich van stemming.... (JoopFinland)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 juli 2017
Aantal keren bekeken: 892

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch