Tussen premies en piraten (029)

28 februari 2017
Hits: 641

donderdag 30 juni-2011
Nee, toegegeven, we verwachten er eigenlijk niet veel van. Maar nooit geschoten nooit een gat in de auto van je baas. Dus schreven we de volgende brief aan mevrouw Melissen, de rechter-commissaris in de Hestia-ruïne. Komt ie:

"Geachte mevrouw Melissen,
Wij zijn al geruime tijd bezig met een artikelenserie die zich ondermeer focust op de o.i. ongebruikelijke gebeurtenissen rond de ondergang van de Eindhovense assurantiebemiddelingsonderneming PSL. Het faillissement van de in Hilversum gevestigde Hestia Group maakt daarvan onderdeel uit en als wij goed geïnformeerd zijn, valt de afwikkeling daarvan onder uw controle.
Op 29 juni jl. publiceerden wij op onze website een strikt vertrouwelijk document, dat grosso modo de voorwaarden bevatte, waaronder Hestia in de gelegenheid werd gesteld PSL over te nemen (zie Bijlage).
Tussen de oud-eigenaar van PSL en curator Edens is met betrekking tot de inhoud van dit document onlangs een tamelijk explosieve discussie ontstaan over de vraag, of de heer Edens u heeft geïnformeerd over de faits et gestes van de bij deze affaire betrokken partijen die in voornoemd document aan de orde komen cq. u toentertijd het document heeft doen toekomen.
Om verder zinloos krijgsgeweld tussen beide heren te voorkomen, zouden wij graag van u willen weten of de heer Edens u inderdaad direct op de hoogte heeft gesteld van dit in onze ogen merkwaardig epistel.
U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,

Hoogachtend,
Jan Portein,
redacteur Kleintje Muurkrant
website www.stelling.nl/kleintje
Postbus 703
5201 AS Den Bosch
".

Mooier kunnen we het niet maken. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 641
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch