Kosher spying (001)

vrijdag 27 november-2009
Vorige maand werd de Amerikaanse wetenschapper Dr. Stewart David Nozette door de FBI gearresteerd op verdenking van spionage. Nozette was een briljant wetenschapper en werkte voor de ministeries van energie en defensie, als ook voor de NASA. Bij die laatste Amerikaanse overheidsinstantie was hij betrokken bij de speurtocht naar water op de maan. Door die functies had Nozette toegang tot de meest geheime gegevens in de VS, ook over bijvoorbeeld kernwapens. Aan zijn glansrijke carriere kwam 19 oktober jl. een einde toen een G-man voor de gelegenheid een feestneus opzette en zich uitgaf voor Mossad agent. In die rol stelde hij Nozette voor informatie te leveren over Amerikaanse satelietsystemen. Nozette hapte. En hoe. Nog voordat zijn onkostenvergoeding ter sprake was gekomen, had hij al ja gezegd. De grote vraag is natuurlijk waarom de FBI het uitgerekend op Nozette had voorzien. Het antwoord gaf Nozette echter zelf, net voor zijn arrestatie. Toen reageerde hij verbaasd tegenover de als Mossad vertegenwoordiger optredende FBI agent, omdat hij meende al veel langer voor Israel te werken. Nozette was adviseur van een Israelische onderneming in de VS op het gebied van lucht en ruimtevaarttechnologie en hij ging ervan uit dat dit een front was voor de Mossad. Heel goed mogelijk natuurlijk op basis van ervaringen met andere Isralische ondernemingen (zoals de vaker op deze pagina's genoemde ondernemingen Amdocs en Comverse). Verder was Nozette verbonden aan The Alliance for Competitive Technology, een zich de verspreiding van technologie ten doel stellende nonprofitorganisatie, wat natuurlijk heel goed als een sjieke omschrijving van spionage gelezen kan worden. Ook maakte Nozette een wat mysterieus reisje, waarbij hij op zijn plaats van bestemming twee mini hard drives achterliet. Later werd duidelijk dat hij in India was geweest. Niet zo verwonderlijk, want eerder was al bekend dat Nozette betrokken was bij het Chandrayaan-1 ruimtevaartproject in India, waarbij het ook al om water op de maan gaat (al mag Vishnu weten waarom men daar in India achteraan zit). Die link met India is interessant, aangezien dat land sinds jaar en dag een nauwe militaire samenwerking met Israel kent (1). Wat Nozette echter het meest verdacht maakte was een opmerking van hem eerder dit jaar tegenover een collega, toen hij zich bij de rechter moest verantwoorden voor belastingfraude. Hij zei destijds dat hij alle geheime informatie waar hij kennis van had aan Israel en India zou verkopen en naar een van deze landen uit zou wijken, wanneer hij in een Amerikaanse gevangenis dreigde te belanden. Toen de collega in kwestie de Amerikaanse autoriteiten daarover informeerde, hoefde de FBI niet meer te weten en besloot de wetenschapper op de proef te stellen. Overigens heeft Nozette een joodse achtergrond en was hij voornemens gebruik te maken van zijn daaraan verbonden recht naar Israel te emigreren. Ook overwoog hij een Israelisch paspoort aan te vragen.

De aanklager in de zaak tegen Nozette benadrukte dat Israel niets te verwijten valt in deze, maar dat voorbehoud kreeg niet de uitwerking die de man er waarschijnlijk van verwachtte. Want in de Israelische media werd verontwaardigd gereageerd en werd de arrestatie van Nozette vooral gezien als een poging de zionistische staat in diskrediet te brengen. Ook onderstreepte men daar de theoretische mogelijkheid dat de doodstraf zal worden uitgesproken tegen Nozette. Dat is zeer onwaarschijnlijk, maar gaat er vanzelfsprekend lekker in bij een publiek dat sowieso in vrijwel alles een aanval op Israel herkent. Verder wisten de Israeliers wat betreft Nozette natuurlijk van de prins geen kwaad. Diens zaak staat echter niet op zich, want in werkelijkheid is Nozette het zoveelste hoofdstuk in het verhaal van Israelische spionage in de VS. Dat begon al kort na het ontstaan van Israel, toen de spion Victor Rothschildt informatie bij het Manhattan project wegkaapte. En die gaf hij niet alleen aan de Sovjet Unie, maar ook aan het Israelische Weizmann instituut. En dan was er natuurlijk Jonathan Pollard, de Amerikaanse militair die eveneens geheime informatie aan Israel leverde. Informatie die er niet om loog. Zo zat er een Amerikaans plan tussen voor een aanval op de Sovjet-Unie. De toenmalige Israelische minister president Yitzhak Shamir wilde zich destijds van de VS distantieren en betrekkingen aanknopen met de Sovjet Unie. Daarom gaf hij Pollard's informatie aan het Kremlin door. Was Washington niet blij mee, met als gevolg dat Pollard voor langere tijd achter de tralies ging. Net als zeer waarschijnlijk Nozette binnenkort.

(1) Zie over de militaire samenwerking tussen India en Israel verder "Open Secrets" van de Israelische mensenrechtenactivist Israel Shahak.

Kosher spying

  • Hits: 277
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch