Skip to main content

Bombs away (023)

16 januari 2017

zondag 13 april-2014
Nog ruim een week. Als je dan toevallig in Boston bent kan je beter je rugzak thuislaten. En met een snelkookpan rondzeulen is ook niet echt verstandig. Voor je het weet word je getransformeerd in een alternatief vergiet of vind je jezelf hijgend terug in een woonboot. Wel een mooi moment misschien om nog eens paar sappige details uit deze schelmenroman voor het voetlicht te sleuren. Ook al omdat de jongste van de Tsjetsjeense gebroeders Tsarnaev op het punt staat om de doodstraf te krijgen, een vriend van zijn broer blijkbaar terecht door een FBI-smurf in gangster style is afgemaakt en USAID zo geweldig op zijn bek is gegaan met zijn Cuban Twitter. Rare combinatie? Herinnert u zich deze nog?
Al verrekte snel nadat de marathon en de parallel lopende anti-terreur oefening vorig jaar werden opgefleurd met de lancering van de twee pannen kwam de oom van de beide boys in beeld. Ruslan Tsarnaev aka Tsarni. Oompje Ruslan bleek voor USAID te hebben gewerkt. In Khazakstan en wijde omstreken. Nadat de Sovjet Unie weer Rusland was geworden. Inmiddels weten we nu dankzij het gebroddel op Cuba heel zeker wat die hulporganisatie doet en waarvoor. En dat was toen ook al zo.
In het geval van oompje Ruslan betekende dat het steunen van democratische oliegarchen bij het leeghalen van Khazakstan. Daarnaast werden nog allerlei plukjes gelovige baarden van wapens voorzien om de Russische invloed verder terug te dringen. Net als ooit in Afbaardistan, toen de zoon van de ouwe Laden nog redelijk in het Washingtonse putje viel. En net als elders aan de Russische zuidgrens, waar naast USAID ook John Mac Cain's Freedom House en Paula Dobryanski's National Endowment for Democracy hun gezegende werk verichtten. Via een heel bosje NGO's, dat later ondermeer werd gebruikt om bijvoorbeeld via Georgië poen door te sluizen naar Tsjetsjeense baarden (1). Uiteraard geassisteerd door de CIA.
Hoe dolletjes was het verder nog in dit donkere licht, dat oompje Ruslan in die woelige jaren negentig van de vorige eeuw getrouwd bleek te zijn geweest met Samantha Ankara Fuller. De dochter van Graham Fuller. Een CIA-topper van de oude stempel, die zowel 'sochtends, 'smiddags als 'savonds communisten of desnoods verdacht rossig vlees vrat en een fanatieke aanhanger was en is van de Gladiolen-doctrine. Wat dat laatste betreft kan het geen toeval zijn, dat hij dikke pide ekmek raakte met de Turkse Allahvertegenwoordiger Fethullah Gülen, die vlijtig bezig was zijn madrasjes uit te rollen in Russische en Chinese grensgebieden (2).
Ruslan en Samantha woonden een tijdje bij Graham in en geloof het of niet maar op dat huisadres in Rockville, Maryland vestigde Ruslan ook zijn “Congress of Chechen International Organizations”. Mogen wij veronderstellen dat dat niet aan de aandacht van de afdeling stiekem in Moskou is ontsnapt? Dat mogen we. En dat geldt zonder twijfel ook voor de verhuizing van het jonge stel naar de Kirgizische hoofdstad Bishkek, waar Ruslan zich inzette voor USAID en Samantha voor PriceWaterhouse. Het huwelijk strandde uiteindelijk, maar de carrière van Ruslan leed daar niet onder. Hij raakte steeds meer betrokken bij de oliegarchenbusiness, maar ook in die context was zijn bestaan niet rimpelloos. Hij raakte namelijk betrokken bij een conflict tussen de Khazaakse heren Kulibayev en Ablyazov over een verdwenen kapitaaltje van 6 miljard dollar. De laatste vond het verstandiger om de benen en dollars te nemen naar Engeland. Daar ontwikkelde zich een strijd voor de kadi en wie kwam in 2011 (!) Ablyazov te hulp? Ruslan Tsarni (3).
Ergens in datzelfde jaar waarschuwden de FSB-neusjes hun collega's bij de FBI voor neef Tamerlan. Die zou al te amicaal zijn omgaan met verdachte baarden tijdens een roots-reis naar Dagestan. Afgelopen week klaagden de Feds nog dat de Ruskies te weinig info hadden doorgeprikt om de latere Boston-bombers een ereplekje te geven op hun baardenwatchlist. Ze hadden wel met de boys een paar rondjes gekeuveld, maar dat had niks opgeleverd. Raar onderzoek. Als het zo is gegaan. Want na de eenmalige voorstelling van het Flying Circus op Manhattan werden luitjes die een bezoekje brachten aan Mo-landen scherp in de kieren gehouden. Maar het is niet onmogelijk, dat Tamerlan's familierelatie met Ruslan en diens CIA- en USAID-connecties de Feds ervan heeft weerhouden om al te diep te gaan vlooien. Of ze zijn opgeblunderd tegen een operatie van een van die clubs, waarbij Tamerlan een rol speelde. Dat zou keurig passen bij het bericht dat de Russische dagvod Izvestia in de weken na de vliegende pannenact publiceerde, waarin gewag werd gemaakt van een Gladio-cursus die Tamerlan in 2011 zou hebben gevolgd in Georgië. Onder auspiciën van de NGO “Caucasian Fund”. Die werkte nauw samen met de Amerikaanse Jamestown Foundation, waar kouwe oorlogsgriezel Zbigniev Brzezinski, voormalig CIA-opperhoofd Michael Hayden, oliegarchen en emigré's uit de Kaukasische regio ooit een warm plekje hadden gevonden. Het bericht werd door Washington neergesabeld, maar wat nou als het gewoon waar was? Dan kwam die sterk op een Gladiolenmatinée lijkende aanslag in Boston en ook de nasleep ervan in een heel ander licht te staan. Maar dankzij het nuttige werk van de federatie van echoputtenondernemers zal deze kant van het verhaal verder nauwelijks weerklank krijgen. Maar we zijn wel wat gewend. Prettige zondag verder. Stay tuned.

(1) Aan het licht gebracht in 2005 door collega Jeffrey Silverman.
(2) Voor meer vets over Fet op naar onze zoekmachine.
(3) Zie aflevering 7 van deze serie dd. 23 april 2013. Ablyazov werd na die Londense seance daarna nog stevig achter de vodden gezeten. Hebben we het later nog over.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 januari 2017