Skip to main content

Futura Romana

22 mei 2017

Kok mag dan vaak lijken op een langs genetische weg opgekrikte grijze muis met een neiging tot hoogmoedswaanzin als hij eten ruikt in Downingstreet, hij lijkt ver te prefereren boven de fascistoïde uienkruier die tegenwoordig de scepter zwaait in Rome. In de jaren negentig moest Silvio Berlusconi zijn eerste premierstoel opgeven toen een paar onderzoekrechters hem van "Mani Pulite" verdachten. Die had hij opgedaan bij zijn komeetachtige carrière in het Italiaanse zakenleven, waarbij zijn lidmaatschap van de loge P2 en zijn contacten met de mafia geen geringe rol hadden gespeeld. Nu hij dankzij de hulp van zijn oude vrienden en de fascist Fini opnieuw premier is krijgen de schaarse krachten binnen Justitie die wel van goede wil zijn en nog steeds de corruptie binnen de Italiaanse politieke top proberen te bestrijden stevig op hun toga. Ze worden door hun hoogste baas betiteld als linkse infiltranten die uit zijn op het ondermijnen van de staat.
Zijn staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Taormina is van hetzelfde laken een Armanipak. Hij wordt van zakenpraktijken à la Berlusconi verdacht en werd daarover onlangs aan de tand gevoeld in Milaan. Taormina dreigde tijdens dat onderzoek de rechter in de petoet te laten gooien als de tijd daar rijp voor was. Silvio zal nu alle zeilen moeten bijzetten om Taormina binnenboord te houden. Ook al omdat zijn staatssecretaris herhaaldelijk nogal opzichtig aanschurkt tegen leden van de mafia, onder wie Francesco Prodentino. Een topman van de afdeling sigarettensmokkel in Italië tegen wie een proces onderweg is. Dat proces is door Taormina op een ventweg gedirigeerd omdat de bewijsstukken grotendeels uit Zwitserland afkomstig waren. Die mogen pas gebruikt worden als er ook aansluitend Italiaans bewijs is. En verdorie, dat is nog even niet voorhanden. Naar verwachting zal deze affaire net als die tegen parlementslid en Berlusconi-intimus Previti, die wegens corruptie voor de kadi staat, op niets uitlopen. Of op een schikking. Schikking? Waar hebben we dat meer gehoord?
Clickfonds? Schipholtunnel? Zie je wel dat Europa toekomst heeft.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017