Skip to main content

Ook gij, Hendrikus? (002)

05 april 2017
Hits: 372

woensdag 26 maart-2008
Oh? U dacht dat een glorieuze speurschrijverd als Henk Schutten na al zijn successen bij het bijna tot Kleintje Muurkrant-proporties teruggedrongen Parool zich wentelt in een zee van tevredenheid? Nee, nee. Is niet zo. Integendeel. Wij vonden in een recentelijk opgegraven deel van Henk's Dode Mailrollen bijvoorbeeld de volgende adembenemende strofe terug in een gedragen dialoog met zijn sensei Van Rijn:

' ... Ik heb overigens een goed idee voor de tv. Vertel ik je morgen. Als ik het red tenminste. Moet eerst een kutverhaal voor die kutkrant afmaken. Ik bel je morgen. Groet Henk".

Je reinste poezie. En wat de inhoud betreft. Ach, "was sich liebt, neckt sich" zullen we maar zeggen. Die oerdrang staat mogelijk ook aan de basis van de kladderadatsch met zijn sensei. Anders kunnen wij nauwelijks bevatten waarom hij in een aparte kolom naast zijn Aitco-artikel terugkomt op Van Rijn's juridische gevecht met de door propaangas voortgedreven James Ferrell. Volgens de kunstmusketier is Ferrell een van de grootste afnemers van geroofde oudheden. Met name uit het Midden-Oosten. En daartoe zou de met teleschotels rondstruinende gasboer connecties onderhouden met de Hezbollah in Libanon. Van Rijn zette dat op zijn drukbezochte, maar onlangs door hem uit de lucht gehaalde site. Bush-financier Ferrell werd daar knap nerveus van en trok de zaak voor een kadi in Ohio. Die oordeelde dat Van Rijn's berichtgeving onrechtmatig was en dat ie de betrokken artikelen van het net moest halen. Van Rijn stak zijn middenvinger de lucht in. Ook na gelijkluidende veroordelingen in hoger beroep. Dat leverde hem een driewerf contempt of court op en een civiele ereplaats op de Amerikaanse opsporingslijst.
Volgens Henk was de informatie over de Ferrell – Hezbollah connectie afkomstig van een Londense kunsthandelaar, die ook tot de verdachten in de Aitco-affaire zou behoren. En die kunsthandelaar zou zijn verklaringen inmiddels hebben ingetrokken. Van wie Henk die wijsheden had? Van Ferrell, die zijn teleschotels blijkbaar nauwlettend op Londen gericht houdt. Opmerkelijk, aldus Henk in zijn "kutkrant".
Zeker opmerkelijk in het licht van de verklaring die Matthew Bogdanos vorige week in Athene aflegde. Deze reserve-kolonel van de Amerikaanse marine en speurneus voor het OM in New York is al een tijdje belast met een operatie die zich richt op het terugbezorgen van gestolen Irakese kunst aan de rechtmatige eigenaren. En wat zei die zeker niet als achterlijk te boek staande Bogdanos ondermeer? Komt ie:

"Volgens mijn bronnen heft de Hezbollah in Libanon belasting op oudheden".

Ook op de gestolen Irakese oudheden die via Libanon hun weg vonden en vinden naar gevulde lieden in het westen. Een van die bronnen? Michel van Rijn, een vriend van Matthew. Drie keer raaien wie Bogdanos in het snotje heeft. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 april 2017
Ook gij, Hendrikus?