Skenes vanachter de coulissen (018)

donderdag 28 juli-2005
In het voorbijgaan hebben we al eens gemeld dat George Skene ooit zo’n 3 miljoen piek had geleend van good old Willem Endstra. Dat was in het woelige jaar 1992 toen bij Teleholding een zware pleuritis uitbrak naar aanleiding van het optreden van de Zwitserse OM-bef Marc Ziegler en Willem in aanvaring kwam met bromsnorren en beffen door een xtc-zaakje.
Zoals uit de notulen van George’s Zwitserse geesteskind Teleplus dd. 1 maart 1992 bleek moest de Spaanse dochter Teleservice gekapitaliseerd worden met een bedragje van 3.750.000 Sfr. (1).
Niet lang daarna organiseerden Henk van de Meene, Hisko Baas, Peter van den Berg en Johan Verhoek het zogenaamde waterballet bij Teleplus, waarbij George en zijn makkers een flink aantal meloenen zouden hebben ingeleverd.
Hoe dit ook zij, onze pornoboer had dat jaar kennelijk nog wat meer kluiten nodig voor het Spaanse avontuur en trok naar zijn Canossa op het adres Apollolaan 109 in Amsterdam. En in augustus 1992 tekende hij een overeenkomst met de pas veel later als bankier van de onderwereld gebrandmerkte Endstra. Een citaat daaruit:

“Partij A (Skene, red.) garandeert dat Teleservice S.L. geen betalingen aan haar aandeelhouders zal doen, anders dan partij A, alvorens deze lening is afgelost en partij A verbindt zich betalingen door Teleservice aan hem aan te wenden voor aflossing van deze lening”.

Oftewel: alle inkomsten van Teleservice moesten via George naar Willem tot die drie meloenen waren afgelost. Daarna kwamen de aandeelhouders pas aan de beurt. Verder stond nog het volgende in de overeenkomst:

“Het bepaalde geldt alleen als partij B (Endstra, red.) de volledige hoofdsom uiterlijk 13 oktober 1992 heeft verstrekt.
Storting van de hoofdsom dient te geschieden op rekeningnummer 48.69.18.408 tnv G.J. Skene, ABN AMRO, Sarphatistraat 47, dan wel een nader door partij A op te geven rekening. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder toestemming van partijen. De hoofdsom van de lening zal onmiddellijk opeisbaar zijn indien G.J. Skene of een van de vennootschappen waarin hij direct of indirect participeert in staat van faillissement of surseance van betaling zal verkeren
”.

Of Willem keurig volgens het contract zijn poen heeft teruggekregen weten we (nog) niet. Overigens zou de vrijage tussen George en Willem op dit terrein zich niet hebben beperkt tot deze ene overeenkomst. Een nieuwe bron schreef ons namelijk het volgende:

“Categorie wist u dat:
Voormalig krullenbol en Dash 3-wasserette Willem E., wiens cover-up early nineties nog was dat hij zijn bergen wasgoed verdiende met afgedankt NS-materieel, in die periode graag een knäckebrödje meeknabbelde tijdens de setup van de THI + Invitel samenwerking in Malmö? (was TeleDigit, nu Koppla)
”.

Wij hebben het onbestemde gevoel dat ook dit een lange serie gaat worden. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 9 van deze serie Skenes van achter de coulissen op de Followup-site.

Skenes vanachter de coulissen

  • Hits: 303
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch