Gladio a la Turka (027)

maandag 1 februari-2010
Dwars door de onthullingen in Turkije over operatie "Sledgehammer", is er natuurlijk ook altijd nog Ergenekon. In verband met dit netwerk, dat volgens openbare aanklagers eveneens een einde wil maken aan het bestuur van de AK-partij, werd afgelopen week de voorheen in Eskisehir werkzame gendarme brigade commandant Recep Gencoglu gearresteerd. Aanleiding tot zijn arrestatie is een wapenvondst oktober veleden jaar, in verband waarmee eerder al twee gendarme officieren in bewaring werden gesteld. Volgens rapporten van de aanklagers in deze zaak was de gendarmerie van plan wapens te verstoppen bij volgelingen van fundamentalistisch religieuze stromingen. De politie moest het schiettuig vervolgens aantreffen bij een huiszoeking, waarna de religieuze stromingen in kwestie als terroristische organisaties konden worden aangemerkt. In hetzelfde kader zou de gendarmerie samen met de inlichtingendienst MIT voornemens zijn geweest om fundamentalisten via valse getuigen met criminele feiten te associƫren.
Naar aanleiding van een andere wapenvondst, in het Poyrazkoy district van Istanbul april verleden jaar, is een gerechtelijke procedure op gang gekomen. Een procedure volgens het burgerrecht wel te verstaan en niet volgens het militaire. Dat is een precaire omstandigheid, aangezien het constitutionele hof een half jaar geleden nog besloot dat militairen niet door burgerrechters berecht kunnen worden. Die uitspraak volgde op een door President Abdullah Gul goedgekeurd voorstel, waar meerdere beweegredenen aan ten grondslag lagen. In de eerste plaats wil de Turkse regering natuurlijk kunnen optreden tegen militairen met snode plannen en het lijkt voor de hand te liggen dat dit via de burgerrechter veel efficiƫnter gaat dan via een militair hof. Aan de andere kant was het voorstel ook een poging om het Turkse rechtstelsel aan te passen aan de rechtspraak in Europa, een eis aan Turkije in verband met een eventuele toetreding tot de Europese gemeenschap. Maar hoe dan ook, het constitutionele hof torpedeerde het plan, waarmee het zijn machtige positie in Turkije eens te meer benadrukte. De aanklagers in het Ergenekon proces menen nu echter een interpretatie op de Turkse grondwet losgelaten te hebben die vervolging van militairen volgens het burgerrecht toch mogelijk maakt. Als gevolg heeft de burger rechtbank de aanklacht tegen vijf marine officieren geaccepteerd. Hen is "een poging tot het vernietigen van het Turkse parlement en de Turkse regering" ten laste gelegd. De wapenvondst waar deze aanklacht uit voortvloeide vond overigens plaats op land dat toebehoort aan de Istek foundation. De oprichter daarvan, Bedrettin Dalan, was eerder burgemeester van Istanbul, maar is nu ook een verdachte in het Ergenekon proces. Verleden jaar werd Dalan nog in Amsterdam gesignaleerd (Zie Gladio a la Turka # 6 van 28 november 2009).

Gladio a la Turka

  • Hits: 324
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch