Skip to main content

Vingerafdruk (001)

09 april 2017
Hits: 413

donderdag 17 september-2009
Morgen, vrijdag 18 september doet het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak over het voornemen van het Nederlandse kabinet om alle vingerafdrukken op een ID-kaart of paspoort in een centraal archief op te slaan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze gegevens ook ter beschikking worden gesteld aan de Officier van Justitie, bijvoorbeeld als men u verdenkt van een strafbaar feit waarop hechtenis staat. Het niet voldoen aan de identificatieplicht kan al tot een verdenking leiden en tot het afnemen en vergelijken van foto's en vingerafdrukken. De vereniging Vrijbit legde zich niet neer bij deze verregaande inbreuk op de privacy en heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof. Vrijbit vroeg om een "interim measure", een voorlopig besluit met schorsende werking. Als de Europese rechter besluit in het voordeel van Vrijbit, dan zit de huidige regering met een behoorlijk probleem. Binnenlandse zaken wil niet ingaan op de vraag wat er dan gaat gebeuren. Het was de bedoeling volgens de nieuwe paspoortwet dat vanaf 21 september als u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, de baliemedewerker op het gemeentehuis gelijk vier vingerafdrukken opneemt voor registratie in de paspoortdatabase. Zie dit stukje. Een uitspraak in het voordeel van Vrijbit doorkruist deze procedure en heeft zelfs mogelijk tot gevolg dat ook de opname van vingerafdrukken in het paspoort zelf wordt uitgesteld.

* Zie ook ravagedigitaal, verdachte.web-log en vrijbit-artikel.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 april 2017