Skip to main content

Bob (007)

31 maart 2017

vrijdag 6 juli-2012
Het is een achterhoedegevecht. Maar wel een hevig. Slobodan Mitric aka Karate Bob haalt alles uit de kast om te voorkomen, dat de smurfen van Gerd Leers hem terugbrengen naar zijn inmiddels door de NAVO in stukjes geknipt geboorteland tussen Ljubljana en Skopje. In de vorige afleveringen van deze serie maar ook elders hebben we met een fijne kwast geschilderd hoe Mitric door allerlei Nederlandse geheimschrijvers werd ingezet bij listige operaties met een hoog gehalte aan deniability als ze misliepen. En telkens weer werd de voormalige Joegoslavische agent bij die gelegenheden een Nederlands paspoort beloofd, maar dat bleek achteraf allemaal lauw loenen. Een van die operaties was overigens de geheime leverantie van nucleair materiaal aan een middenoostelijke combine onder leiding van de enigmatische Palestijnse sjeik Hassan Zubaidi en het toenmalig hoofd van de Syrische geheimedienst Rifat Assad, de oom van (1).
Hoe dit verder zij, via zijn advocaat heeft Bob de met slavische toestanden bekend zijnde minister erop gewezen, dat zijn leven gevaar liep als hij werd teruggestuurd (2). Toen dat net zoveel effect had als de lezing van de Leider van de PVV-beweging op Manhattan bracht Mitric zijn uitermate slechte gezondheid onder de aandacht van de toorn van Bibi vrezende bewindsman. Het zou buitengewoon inhumaan zijn om een doodzieke man de grens over te zetten. Leken ze in Den Haag wel gevoelig voor te zijn. Als Bob nou zelf even dat onderzoek zou willen laten uitvoeren door een chirurgijn die hij vertrouwde, dan waren er misschien mogelijkheden. Alleen, dat onderzoek moest hij wel zelf bekostigen. Een smerige voorwaarde, want de smurfen van Gerd wisten om de donder wel dat hun voormalige Joegoslavische collega geen cent te makken heeft. Kijk, zo krijg je zelfs een schildpad aan de antistressiva. Humaan? Wat is dat?

(1) Zie de serie “Lubbers en de muzelmannenbom” op de Followup-site. Tot voor kort nooit enige reactie op gehad. Niet uit het Haagse bastion. Niet uit de mainstream. Gelukkig is er een Italiaanse collega eindelijk wakker geworden.
(2) Zie eerdere bijdrages uit deze serie

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017