Skip to main content

Ex/cum en cum/cum (003)

12 januari 2018

Eerst was het 32 miljard. Die hadden de spaarvarkens en andere instanties die op het financiële trapveldje rondknorren jarenlang ten onrechte teruggevorderd van de Duitse blauwe brievenbrigade (1). Een klein deel daarvan hebben de brigadisten op hun beurt inmiddels weer weten terug te peuteren, maar aan die optimistische 32 is stevig geknaagd. Met name aan de Ex/Cum. Zonder twijfel zijn de varkens driftig aan het wroeten geweest in de politieke prut en hebben ze gewezen op de kwetsbaarheid van hun speklaag. Maar volgens de Groenen gaat het in ieder geval nog om 10 miljard en dat is toch lekker voor een dag in de week. Zie voor wat stemmige ins en outs dit artikel en discover your tears. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 1 dd. 13 juni 2017

Klik hier om uw reactie toe te voegen
12 januari 2018
Ex/cum en cum/cum