Skip to main content

Tussen premies en piraten (051)

28 februari 2017

dinsdag 10 april-2012
In de vorige aflevering citeerden wij uit een mail van Jan Eichner, de door AMEV-manipulator Rob Beumer bij Hestia/PSL geparachuteerde snitch. Daarin stelde Janus ondermeer voor om de aansprakelijkheid van AMEV die mogelijk voortvloeide uit Janus' activiteiten binnen de van meet af aan op haar ondergang afkoersende combi tot nul te reduceren (1). Wat hij zich kennelijk niet realiseerde was het gevaar dat hij zelf wel degelijk ter verantwoording kon worden geroepen. En het eerste schot in die richting weerklonk al op 16 juli 2005 (!) in een ingezonden brief van een aantal in de berm gedeponeerde werknemers van PSL aan Assurantie Magazine. Kwootje. Komt ie:

"Door een ongehoord staaltje van wanbeleid, list en bedrog is een mooi bedrijf volledig ten gronde gericht. Wij, de voormalige medewerkers van PSL, zijn zwaar gedupeerd. De verantwoordelijken hiervoor zijn zowel de Hestia-directie alsmede AMEV/Asam. Onbetwist regisseur in deze soap is Rob Beumer van AMEV. Door een AMEV-man [Jan Eichner, red.] in Eindhoven als directeur aan te stellen hield hij de touwtjes in (AMEV-) handen en regisseerde zodoende het faillissement. Februari dit jaar heeft Hestia-directeur Marcel van den Berg in Eindhoven ten overstaan van het gehele personeel haarfijn uitgelegd welke dubieuze rol Beumer speelde. Van den Berg gaf daarbij aan dat er middels valse beschuldigingen alles werd gedaan om Jos Lindhout, voormalig directeur van PSL, zowel financieel als emotioneel te breken, zodat deze het aanstaande faillissement niet zou kunnen stoppen. Lindhout was namelijk voornemens het bedrijf weer terug te kopen. In de ogen van het voltallige personeel was hij de enige die het vertrouwen genoot en capabel was om het tij te doen keren. Dit werd door Beumer van de hand gewezen. In plaats daarvan heeft hij Buro Philip van den Hurk naar voren geschoven als overnamekandidaat. Dit is een kantoor zonder enige affiniteit met schadeverzekeringen.
Niet alleen door het wegvallen van werkgelegenheid zijn wij gedupeerd. Door pensioenpremies twee jaar lang niet af te dragen heeft de Hestia-directie ons, met medeweten van de AMEV Kantoordirecteur, een deel van ons toekomstig pensioen ontnomen. In Assurantie Magazine 8 distantieert AMEV zich hiervan door te stellen dat men slechts financier was en geen eigenaar [ vgl. het voorstel Eichner in aflevering 50, red.]. Men gaat echter voorbij aan het feit, dat men ook wel degelijk bestuurder was met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Bij herhaling hebben wij de raad van bestuur van Fortis/ASR op de hoogte gebracht van de misstanden en het wanbeleid. Nooit werd gereageerd en/of ingegrepen. Men keek de andere kant uit en liet het gebeuren.
"

De affaire rond de niet afgedragen pensioenpremies werd na veel vieren en nog meer vijven uiteindelijk in november 2008 voor de kadi getrokken.
Die vieren en vijven kwamen uiteraard van de zijde van de richting staatssteun koersende verzekeringskolos uit Utrecht, die coûte que coûte wilde voorkomen dat er een vat ellendige publiciteit zou worden opengescheurd.
Maar de man die het kolengruis van zijn werkgever uit het vuur mocht halen was Eichner. Zijn pleidooi tegen een voorlopig getuigenverhoor werd door de kadi in kwestie met de vloer gelijk gestampt (2). En het voorlopig getuigenverhoor kwam er. Jammer genoeg kregen de voormalige personeelsleden van PSL daarna te horen, dat zij hun (pensioen)recht alleen via een bodemprocedure konden halen. Een dure grap en de betrokken rechtsbijstandverzekeraar zag die grap niet zitten.
De enige hoop die de ex-PSL-ers nu nog hebben is de uitkomst van de strijd die David Lieshout voert tegen Goliath ASR en zijn juridische vazallen. En die strijd nadert inmiddels de critical mass. Stay tuned.

1. Zie aflevering 50 dd. 7 april 2012.
2. Zie bijgaande beschikking van de Rechtbank in Dordrecht.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten