Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (001)

13 januari 2019
Hits: 1150

Kort na het Referendum in het 'Verenigd Koninkrijk' dat tot 'Brexit' leidde schreef ik een collumn waarin ik betoogde dat 'wat nooit lid is geweest er ook niet uit kan treden'. Het VK (Engeland opgetuigd met Schotland, Wales, Noord-Ierland en nog wat grut) kwam onder Margaret Thatcher bij de EEG op instigatie van Washington, dat een economische 'Aufschwung' van Duitsland na de 'Wiedervereinigung' zozeer vreesde dat haar trouwste vazal ('the City of London') in Brussel moest bewerkstelligen dat het nooit iets met 'Europa' zou worden. Zoals geschiedde.
De 'speciale voorwaarden' die Thatcher uit de onderhandelingen sleepte zou geen enkel ander "lid" kunnen hebben verkregen.
Nu moet het Lagerhuis te Londen zich op 19 januari a.s. uitspreken over het beleid van de regering May die een 'zachte Brexit' uitonderhandelde, waarbij het VK binnen de Europese douane-unie zou blijven en op meer gebieden deel zou blijven deel uitmaken van de Europese markt. 
Volgens een opiniestuk op de site van de BBC zal de regering May sneven en wel met 200 Lagerhuisleden die tegen zullen stemmen. Dit zal leiden tot een 'harde Brexit'. Met afsluiting voor de Europese markt en 'harde grenzen' in Ierland tussen Ulster en de Republiek. 'Back to the old days'. Met alle gevaren.
De oppositie tegen May loopt dwars door Labour en Conservatieven heen. Corbyn zou best eens voor een 'Harde Brexit' kunnen zijn.

 
Ik verwacht dat als een duveltje uit een doosje een meerderheid zal worden gevonden voor een 2e Referendum om de status quo (niet in- en niet buiten de EU) te handhaven. (WK)

Paleander
Vrees in een land met haast collectieve neiging tot irrationaliteit en neiging de brexit te vergelijken met de evacuatie van het Britse expeditie leger uit Duinkerken aan het begin van de Tweede Wereld Oorlog, een rationele keuze geen optie lijkt te zijn..; wie nog twijfelt aan het bestaan van een collectieve psyche, zal na het volgen van vloedgolf na vloedgolf aan emoties waarom britten voor een brexit zijn, zich verwondert afvragen, wat moet je doen om de ratio te herstellen bij zoveel mensen..?
Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 januari 2019
Aantal keren bekeken: 1150
Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch