Abu Ghraib (006)

dinsdag 18 mei-2004
Hoeveel foto's en video's er precies in Abu Ghraib zijn opgenomen is onbekend, verhalen gaan rond over tussen de 1600 en 1800 opnamen. Het aantal lijkt overdonderend, een paar foto’s ok, maar dergelijke grootscheepse aantallen? In het tijdperk echter van de digitale wegwerpfotografie is het aantal wellicht nog niet zo vreemd hoog.
De vraag is of het niet juist expliciet de bedoeling geweest is om ze te laten “lekken”. Want wat is het effect op de publieke opinie in de arabische landen? Op zijn zachtst gezegd nemen Bush c.s. zo ongeveer de plaats in die Osama in het westen bekleedt enhet verzet tegen de troepen in Irak zal niet afnemen. Maar ... dat speelt de oorlogspartij van Bush, Cheney en zijn neochristelijke conservatieven wel in de kaart. De strijd tegen de terreur moet worden uitgebreid naar Syrië en Iran. Een grensincident waarbij Amerikanen zijn betrokken, een spoor dat naar Iran of Syrië leidt, koren op de molen van diegene die eigenlijk vinden dat ze de zaak in Irak te “zacht” aanpakken.

Abu Ghraib

  • Hits: 368
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch