Skip to main content

Een specht maakt nog geen zomer (004)

05 mei 2017
Hits: 451

In het vroege voorjaar van 1997 legde Justitie conservatoir beslag op de panden van Bob Specht. Die stonden op naam van zijn echtgenote Hannelore en de BV Gooi- en Eemland en waren respectievelijk in gebruik als woning en als kantoorruimtes voor Hannelore en kroost. Via een herfinancieringstruc probeerde de Duitse slimmerik de bewuste panden toch onder zich te houden. En daar kwam Ipam Trust BV in beeld met als adres Matrosgatan 22 in het Zweedse Helsingborg en als correspondentieadres Stadhouderskade 77 (2 hoog). Een administratief vehikel van Willem Endstra en Ton van Dam, die in de hoofdstad ook al niet overal vriendelijk wordt onthaald. Het listige trio kwam overeen dat Ipam zowel de panden als de hypotheekverplichtingen zou overnemen. Specht zou dan voor een bepaalde datum de aandelen Ipam Trust van Endstra en Van Dam kopen, waarmee de panden de facto weer in de warme schoot van Bob en zijn familie zouden terugkeren. In het najaar van 1997 werd het recht tot koop van de aandelen Ipam toegekend aan GTB Maritime Chartering & Management Aktiebolag BV met als eigenaar ene G. Bergström. Uiteraard nergens de naam van Specht, maar wel van diens Nederlandse advocaat. Als gevolmachtigde. Op 18 december 1997 gaf GTB te kennen obligaties Bayerische Landesbank ter waarde van tien miljoen dollar te zullen verkopen aan de Duitser J.Benze en de opbrengst zou geheel ten goede komen aan Specht. Het leek allemaal snor te zitten, want op 1 januari 1998 werd GTB enig aandeelhouder van Ipam. Maar papier is geduldig. GTB was niet meer dan een schaars gevulde doos. En de obligaties Baeyrische Landesbank bleken deel uit te maken van een Zweeds fata morgana. Daarom niet getreurd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Specht en zijn rechterhand van het oh zo gerenommeerde advocatenkantoor Schut en Grosheide vonden niet veel later een nieuwe kandidaat: June Investment van ene M.Farrer.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 mei 2017