Skip to main content

Een Nationaal ZorgFonds

20 juli 2016

Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet ‘de marktwerking’. Afgelopen 20 jaar verschoof de zeggenschap over de zorg van het publiek en de zorgverleners naar de commerciële verzekeraars. Zij bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee was dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Het publiek zou steeds meer te kiezen krijgen, maar dat blijkt alleen te gelden voor wie meer kan betalen. De rest krijgt juist steeds minder keuzevrijheid. Ondertussen zijn zorgverleners veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet.
Vechtmarkt
De zorg is een ware vechtmarkt geworden. Verzekeraars besteden jaarlijks alleen al 500 miljoen euro zorggeld aan reclame en marketing. Er zijn sinds de vercommercialisering ruim honderden miljoenen verspild aan het overstapcircus waar verreweg de meeste mensen helemaal geen gebruik van maken.
Boete op ziek zijn
Tegelijkertijd vangen we de zorgkosten steeds minder vaak samen op. Steeds vaker wordt gezegd: u betaalt het zelf maar. Wie de pech heeft om ziek te worden, betaalt 385 euro meer dan gezonde mensen, via het eigen risico. Dit bedrag is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat is oneerlijk, en leidt er toe dat steeds meer mensen afzien van noodzakelijke zorg, omdat ze die niet kunnen betalen. Huisartsen luiden hierover al jaren de noodklok, maar het eigen risico blijft maar stijgen.
Zorg voor en van iedereen
Met de vercommercialisering van de zorg is een verkeerde weg ingeslagen. Het is tijd om een nieuwe richting te kiezen. Ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en één organisatie, en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van -tig verzekeraars.
Eigen risico afschaffen
Een boete op ziek zijn is oneerlijk. Bovendien weerhoudt het mensen om tijdig zorg te vragen, zodat problemen verergeren en behandeling uiteindelijk juist meer kost. We schaffen het eigen risico daarom af. De zorg moet voor en van iedereen zijn. Van de bevolking en de zorgverleners. Daarom deze nieuwe richting. Steun deze campagne en herover de zorg

Aanstaande donderdag In de Roos 's-Hertogenbosch Lokale informatie-bijeenkomst voor iedereen die het zat is om (te) veel geld kwijt te zijn aan de huidige dikverdienende private zorgverzekeraars (ze maken jaar-in-jaar-uit gigawinsten) terwijl een algemeen ziekenfonds voor iedereen met een eerlijk en betaalbaar basisvoorzieningen-niveau een veel socialer (en dus beter) idee is. Bijeenkomst met supporters, experts, activisten en voor iedereen uit de regio die benieuwd is naar de campagne en naar het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Met film, discussie en muziek. Neem je vrienden, familie of collega's mee. Samen zetten we een volgende stap op weg naar betere zorg. Voor iedereen in Nederland. Overigens is het initiatief voor deze campagne genomen bij de SP.

Kom aanstaande donderdag om half acht (inloop vanaf 19 uur) naar In de Roos in 's-Hertogenbosch, Zuiderparkweg 282. Wil je meer informatie kijk dan op deze website.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 juli 2016