Skip to main content

Een land om lief te hebben (005)

09 juni 2015

Ooit van gehoord? De Halbe-doctrine? Dat is geen halve doctrine, maar een nieuw bedenksel uit het onpeilbare brein van VVD-leider Halbe Zijlstra. Is ontworpen nadat onze pogingen om onze democratische verworvenheden in bijvoorbeeld Afbaardistan, Irak, Libië, Syrië en een rommelzoldertje vol Afrikaanse staten vaste voet te bezorgen op kostbare mislukkingen zijn uitgelopen. Met ondermeer tot resultaat dat in eerder genoemde landen de pleuris is uitgebroken en wij nu tussen Roodeschool en Vaals met een zootje vluchtelingen zitten opgescheept, voor wie wij in het slechtste geval misschien ook nog b.b.b.-voorzieningen moeten treffen. In de ogen van Realpolitiker Halbe zou het een stuk beter zijn om de vluchtelingen op te vangen in tentenkampen op rustige plekjes in hun eigen regio. Zoiets als de Palestijnen ten zuiden van Damaskus. Die zijn in ieder geval niet verzopen op weg naar Lampedusa. 
Denk nou niet dat we het uitdragen van onze blijde democratische boodschap verder maar moeten vergeten. Nee, nee. Maar we kunnen volgens Halbe voortaan beter de weg van de geleidelijkheid bewandelen en bijvoorbeeld Willempie en Maxie met spiegeltjes, kralen, Bilderbert Koenders en een stel Nederlandse handelsreizigers op de betrokken Adolfjes afsturen. Die kunnen dan tussen de hapjes en slokjes door iets fluisteren over democratie en hoe mooi het in Holland is. 
Hoe je er ook over denkt, wij vragen ons wel af hoe Halbe's doctrine zich verhoudt tot de gebeurtenissen in Oekraïe na de door “ons” geïnitieerde fascistische coup. Daar was een democratisch gekozen president aan het bewind, die weg moest terwille van de democratie. Of liever: de belangen van de 1 procentgarchen aan deze kant van de Russische demarcatielijn. Grofweg gezegd, de werkgevers van Halbe en zijn liberale partij. Resultaat? De terugkeer van De Krim in de Russische moederschoot en een pleurisvariant die wij in 1945 voorgoed meenden te hebben uitgeschakeld in Europa. Laten we eens een lijstje van recente gebeurtenissen de revu laten passeren die bij Halbe toch een doosje twijfels moeten openrukken. Komt ie:

(1) Oekraïnse collega's van de AIVD hebben een stel internet servers uit de cyberlucht gehaald, waarmee zo'n tienduizend websites het loodje legden. Heel comfortabel werden daarmee ook twee bekende bloggers uit Odessa uitgeschakeld, die al teveel narigheid naar boven takelden over de diepbruine massamoord van 2 mei 2014 in en rond het gebouw van de daar gevestigde vakbond. Het baasje van de ijverige speurneuzendienst, Valentyn Nalyvaychenko, gaf na wat schuchtere protesten tegen de activiteiten van zijn discipelen de volgende verklaring uit: “SBU does not need to invent anything new. It is necessary only to build on the traditions and approaches that were set forth by the Security Service of the OUN-UPA in the 1930–1950 years. They battled against the aggressor (Russia) during the temporary occupation of the territory, had a patriotic education, military counterintelligence and relied on the peaceful Ukrainian population, using its unprecedented support”.

Voor de goede orde, de OUN-UPA was bijvoorbeeld mede verantwoordelijk voor de afzichtelijke massamoord in Babi Yar. Een ravijn vlakbij Kiev waar in september 1941 in ieder geval zeker 34.000 Joodse Oekraïners heel patriottisch de dood werden ingejaagd. Vandeweek zaten een hele zwik ministers van buitenlandse zaken en andere carrièremachers in Den Haag bijmekaar om te ouwenelen over de toekomst van het internet. Voorzitter van dat dure gebeuren was, jawel, Bilderbert Koenders. Een betere entourage om iets over Valentyn's beperkende maatregelen naar voren te brengen was er niet. Zou je zeggen. Maar misschien was Bertje met zijn hoofd bij de Nederlandse intelligencejongens in Mali.

(2) De fascistische vrijwilligersroedels die tot nu toe onafhankelijk tekeer gingen in het zuidoosten van Oekraïne zijn begin deze maand officieel geïntegreerd in het Oekraïnse leger. En slaan op Hitler's verjaardag (20 april) driftig aan het oefenen met hun nieuwe Amerikaanse spulletjes. Onder begeleiding van een hele vlucht aan NATO-experts, inclusief twee Nederlanders.

(3) De website Mirotvorec aka Vredestichter is door de collega's van de AIVD bij hun Ausradierung van eerder genoemde websites met rust gelaten. Geen wonder, want de luitjes die de website regelmatig bijvullen doen dat met privégegevens over mensen die het lef hebben om de huidige gang van zaken in Kiev te bekritiseren. Voormalige parlementsleden, hoge ambtenaren, journalisten. In de ogen van de Vredestichters allemaal “NSB-ers” en rijp voor tuchtiging. Dat laatste loopt af en toe stevig uit de hand en inmiddels zijn al heel wat van die “foute” lieden gezelfmoord. De aandacht voor die verontrustende gebeurtenissen in de westerse msm is miniem. Maar het gaat ook niet over Boris Nemtsov. Om eens iemand te noemen.

Kortom, mocht het regime van president Porochoco zich in de nabije toekomst uiteindelijk stabiliseren moeten wij dus binnen de Halbe-doctrine als eerste Willempie en Maxie naar het eerste fascistische land in Europa sinds de val van Franco sturen. Met portretjes van opa Bernhard en Jorge Videla, spiegels, kralen, Bilderbert Koenders en een stel handelsreizigers. Om de Oekraïners terug te helpen naar de ware democratie. Onze vertegenwoordigers dienen overigens wel op te passen bij het consumeren van de gebruikelijke slokken. Want stel je voor dat ze in een onbewaakt ogenblik uitbarsten in “Kiev, Kiev, Kiev, kielekiele Kiev, kielekiele hopsasa (bis)”. Dan zijn de bieten gaar. 

 
Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 juni 2015
Een land om lief te hebben