Skip to main content

Een beter milieu begint NIET bij jezelf

01 oktober 2020

& als je een keer echt zin hebt om ergens fors woedend over te worden dan hebben we een goeie leestip... Lees achter elkaar de twee recent uitgekomen boeken: "Een beter milieu begint niet bij jezelf" (door Jaap Tielbeke) en "Fantoomgroei, waarom we steeds harder werken voor steeds minder" (door Sander Heijne en Hendrik Noten).

De immer groeiende -toch bij ons allemaal aanwezige- onmacht iets te kunnen doen aan smeltende ijskappen, zich terugtrekkende gletsjers, het uitroeien der biodiversiteit, de steeds forsere bosbranden, de grootschalige uitbuiting en armoede overal op de wereld, de vele moedeloze vluchtelingen voor armoede & oorlog en de weerzinwekkende rijkdom van enkelen...

De meest recente wetenschappelijk verantwoorde voorspelling is dat in het huidige tempo waarmee wij allemaal (de mensheid) kooldioxide (CO2) uitstoten, dat dan binnen 50 jaar de CO2-concentratie in de wereldwijde lucht zal zijn verdubbeld. Nu is die 415 parts per million, een eeuw geleden was dat 280 ppm. Indien die verdubbeling plaats vindt zal de aarde tussen de 2,5 en 4,5 graden Celsius opwarmen.
De in Parijs in 2015 afgesproken afspraken om onder de 1,5 graad Celsius te blijven lijken dus absoluut onhaalbaar. En je realiseren dat van de Nederlandse stroomproductie nog geen 20 procent afkomstig is van "duurzame" bronnen als wind (9,2 procent), biomassa (5,7 procent) en zon (4,3 procent). De rest komt van gas- en kolencentrales, de kerncentrale Borssele of uit het buitenland.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 oktober 2020