Prikkeprik (002)

07 april 2017
Hits: 331

woensdag 19 december-2012
Collega Gal Gabai zal wel niet erg populair meer zijn in Bibiland. Zij ontdekte dat zich bij vrouwen die tot de Ethiopische stam van het Joodse volk behoren en op die gronden in Israël wonen een merkwaardig verschijnsel voordoet. In de laatste tien jaar is het aantal koters dat zij ter wereld hebben gebracht met vijftig procent gedaald. Een fraai staaltje vrijwillige geboortebeperking? Kapotjes uitgedeeld? Goeie voorlichting? Nou, volgens Gal ligt dat effies anders. De dames hebben namelijk om de drie maanden een spuitje Depo-Provera gehad. Een anti-conceptiemiddel. Leuk, maar wisten die dames dat allemaal? Nee, niet allemaal. En als ze het wel wisten dan voelden zij zich zo onder druk gezet dat ze zich toch maar lieten prikken.
Dat geprik in hun lijf begon al als ze nog in het vluchtelingenkamp van Godar bij Addis Abeba bivakkeerden en werd eenmaal gearriveerd in Israël vrolijk voortgezet. Omdat ze met een groot gezin een moeizaam bestaan in het beloofde land tegemoet zouden gaan. Volgens een doorgestudeerde Israëlische chirurgijn wordt Depo-Provera meestal toegediend aan dames die om medische redenen langdurig zijn opgenomen of van wie wordt verwacht dat ze een andere manier cq. methode niet onder de knie zullen krijgen. Laat staan daarboven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft inmiddels het hele verhaal ontkend. Het OM is gevraagd een onderzoek in te stellen. Zoals het hoort in een beschaafd land.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 april 2017
Aantal keren bekeken: 331

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch