Skip to main content

Durfkapitaal in de commissie Dwanglicencies

04 juli 2020

Harrold van Harlingen, lid van de 'commissie Dwanglicencies', in het leven geroepen door VVD-minister Wiebes (Economische Zaken) om zogenaamd de farmaceutische industrie te dwingen zijn exclusieve middelen als die te duur zijn (goedkoper) door andere bedrijven te laten maken, heeft volgens commissievoorzitter André de Jong 'het conceptrapport van de commissie tegen de vooraf afgesproken regels gedeeld met zijn achterban'. En zijn achterban, u raadt het al, is de farmaceutische industrie: Van Barlingen bevestigt, desgevraagd door een groot landelijk ochtendblad, 'dat hij voor een durfkapitaalfonds kapitaal verschaft aan onder andere biotechbedrijven'. Als ooit een slager zijn eigen vlees keurde dan hier.
Wat een pion van het durfkapitalisme in deze commissie überhaupt te zoeken heeft, zou Wiebes moeten uitleggen.
Andere comissieleden 'werd snel duidelijk dat Van Barlingen stelselmatig overlegde met vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie en probeerde een breedgedragen rapport over dwanglicencies te saboteren'. Wie is de mol.... : 'De bom barstte toen hij in een mail een Word-document meestuurde, waarin uit de 'track changes' (de opmerkingen naast de tekst') bleek dat een lobbyist van farmabelangenvereniging HollandBio de commentaren schreef'. Stukken van de lobbyisten werden zo werd bewezen 'een-op-een naar de commissie doorgezet', zo vertelt een ander commissielid Conay de krant (de Volkskrant). 'Dat werd ontkend tot het niet meer te ontkennen viel'. Drie commissieleden zegden vervolgens het vertrouwen in Van Barlingen op; voorzitter De Jong vroeg hem op te stappen, 'wat hij weigerde'...
'Toen restte de voorzitter geen andere mogelijkheid dan maar zelf een beschouwing te schrijven'.
Van Barlingen beweert 'nooit te hebben geweten dat hij geen ruggespraak met anderen mocht organiseren'; 'dit is de eerste keer dat ik tot zo'n commissie toetrad en het stond niet in mijn contract'. 'Ik heb een verkeerd document bij mijn mail gevoegd, een vergissing die ik snel heb rechtgezet'.
Maar het kwaad was al geschied...
Van Barlingen vond de commissie al voor die tijd 'disfunctioneel' en weigerde op te stappen om te voorkomen dat een commissierapport zou verschijnen dat 'niet aan de basale kwaliteitsnormen kon voldoen'.
Voorzitter De Jong doet in zijn 'persoonlijke beschouwing' de aanbeveling dat 'wanneer de inzet van een dwanglicensie naar verwachting geen grote negatieve effecten heeft op innovatieklimaat en de beschikbaarheid van andere innovatieve medicijnen in Nederland 'de daad bij het woord moet worden gevoegd'.
Oftewel daadwerkelijk de dwanglicencies inzetten. Volgens De Jong kan een dwanglicensie 'vanwege de afschrikwekkende werking ervan ook positieve gevolgen hebben voor toekomstige onderhandelingen' met de farmaceutische industrie.
Van Barlingen is, het zal de lezer niet verbazen, 'een verklaard tegenstander van dwanglicencies': 'De basis van de bedrijven waarin ik investeer is dat hun werk beschermd wordt door patenten'.
Volgens commissielid Canoy 'gaat dit risico hier natuurlijk niet op, omdat de overheid dwanglicencies uiterst spaarzaam zal inzetten, in bijzondere omstandigheden die een rechter zal moeten toetsen. Maar stel nou dat de Amerikanen alle covidmedicatie opkopen en de rest van de wereld ervan verstoken blijft, dan is het een fijn instrument om in handen te hebben'.
Het krankzinnige spel met geld en onze gezondheid door het 'durfkapitalisme' wordt door dit kabinet ondersteund, zoals alle regeringen ervoor. Door het eminente gevaar van corona komt dit nu naar buiten. 'Business as usual' is moeilijker geworden door het virus. Terwijl het de durfkapitalisten de mogelijkheid biedt de grootste klapper ooit te maken met een vaccin. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 juli 2020