Skip to main content

Don Leo op glad ijs (006)

26 juni 2016

Oké. Het zag er voor de buitenwereld nog best gezellig uit. Voordat de hypotheekmarkt zijn bretels verloor en naar de kelder ging. Maar we mogen aannemen, dat voor de binnenwereld die genante gebeurtenis geen verrassing was. Hoewel. Don Leo Geeris nam in de beginjaren van deze eeuw een paar industriële ondernemingen van good old Hendrik van den Hombergh (rip) over. Inclusief de bijbehorende stenen. Uiteraard grotendeels op de pof. En die pof was ondermeer afkomstig van de RABO-Apeldoorn onder leiding van een meneer De Jong. Handelde om een bedrag van zeven nullen, dus geen kattenplasje. Hoe het ging ging het en het ging niet best. Maar meneer De Jong had blijkbaar veel vertrouwen in de door deftige baantjesjager Boele Staal gesteunde Don Leo en stak de nodige poen in diens privégleuf. Nee, niet uit de RABO-ruif. Dit keer uit de kas van zijn eigen zakenvehikel, De Jong Participatie Management.
In den beginne arriveerden de aflossingen aardig stipt, maar al spoedig na de intrede van de wereldwijde crisis vielen er hiaten. Het was het begin van amechtig geschuifel binnen Don Leo's piramide. Via een borgstelling van Floris BV werd wat tijd gekocht. Maar de aflossingen liepen opnieuw zware vertraging op toen Florissie werd overgeheveld naar Partmij. Dat werd meneer De Jong wat al te bar en hij dreigde met een faillissementsaanvraag. Dat was voor Don Leo het sein om zijn 2SQR van stal te halen voor een nieuwe borgstelling. Liep een tijdje heel aardig tot van 2 SQR-zijde werd geopperd dat de borgakte vernietigbaar was en dat de onderneming dus niet gehouden was aan het betalen van de aflossingen van Don Leo's privélening. Dat werd meneer De Jong wat al te bar en hij ging op zoek naar een guillotine om 2SQR te kelen. Begin 2012 viel de bijl. Het enige wat bleef hangen was de vraag of participatiemanager De Jong zich wat al te makkelijk had laten piepelen door Don Leo, diens gevulde echtgenote en diens imposante vriendenkring. Wat denkt u? Ja, wij ook. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 juni 2016
Don Leo op glad ijs