Don Leo op glad ijs (004)

07 mei 2016
Hits: 655

Valt niet mee hoor. Om die ballen uit de stekelige kerstboom van Leo Geeris te wurmen. Maar hier hebben we er weer eentje. “What UC is what you get” heet die bal. Of eigenlijk heette, want op 4 september 2012 kreeg ie een leuk plekje in Don Leo's steeds voller wordende dennenboom. En aan curator Ruudje Dekker uit Rosmalen werd gevraagd “Can UC what you can get?”. Nou dat was niet veel. Don Leo leek namelijk sterk op een kale kip die geploft was. Wel stelde Ruudje tijdens de eerste maanden van zijn onderzoek al tot tweemaal toe vast, dat er sprake was paulianeus handelen en dat wordt tegenswoordig als een zwaar misdrijf beschouwd. Bovendien liet Ruudje bij Leo en zijn toenmalige Bernadette een huiszoeking verrichten om de administratie van WUC en aanverwante ballen in de doos een beetje compleet te maken. Zou je zeggen als leek, dat er voor Ruudje voldoende aanleiding was om in ieder geval Don Leo voor de kadi te trekken. Maar dat gebeurde niet. Tijd voor een mailtje. Aan Ruud. Komt ie:

Maître,
Wij zijn voorzichtig bezig met het aftuigen van de zakelijke kerstboom die de heer L.Geeris een paar jaar geleden heeft achtergelaten. Daarbij stuitten wij ondermeer op de holding “What UC is what you get”. In uw eerste faillissementsverslag van februari 2013 maakt u melding van twee paulianeuze handelingen die teruggedraaid moesten worden. Daarnaast was er sprake van een huiszoeking bij het toenmalige echtpaar Geeris-Vehmeijer. Naar wij aannemen nog in hun te koop staande landhuis De Gansenhoef in Maarssen. Wat dat laatste betreft zouden wij graag willen weten hoe een dergelijk evenement vorm krijgt. Staat er vantevoren een OT (Observatie Team) voor de deur om vast te stellen of de echtelieden thuis zijn en volgt daarna de inval om er zeker van te zijn dat geen data vlak voor het moment suprême elders worden ondergebracht? Of moeten we ons dat eenvoudiger voorstellen?
Tevens zouden wij graag van u willen vernemen waarom in ieder geval de heer des huizes in verband met eerder vermeld paulianeus handelen in dit dossier verschoond is gebleven van een bezoek aan de rechter cq. van een in dit soort gevallen niet ongebruikelijke gijzeling totdat alle gegevens over zijn kerstboom boven water zijn getrokken. Lagen daaraan humanitaire overwegingen ten grondslag, monetaire (gebrek aan baten) of een vriendelijk verzoek uit de hogere echelons van Neerland's bestuurlijk universum? En ligt uw onderzoek naar de gang van zaken bij WUC nu al geruime tijd stil onder invloed van de ontwikkelingen bij het nauwverweven 2SQR en de eventueel te ontvangen 157 miljoen euro van Propertize, de vastgoedtak van SNS?

U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw antwoord,
Hopende spoedig iets van u te vernemen,
Krgrds
Jan Portein
Redactie Kleintje Muurkrant
.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 mei 2016
Aantal keren bekeken: 655
Don Leo op glad ijs

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch