Oproep

Hits: 382

donderdag 13 oktober-2011
Kom zaterdag 15 oktober naar Occupy Amsterdam op het beursplein.


Wie zijn wij? Wij zijn mensen die woedend zijn. Wij zijn hier aanwezig en vertegenwoordigen onszelf. Wij staan hier niet met pasklare oplossingen maar om stem te geven aan onze woede. Wij zijn woedend omdat onze woede als onrealistisch wordt gezien door de mensen die ons zouden moeten representeren. Onze woede wordt tot nog toe in de
politiek, bij de vakbonden en in de pers niet gehoord, omdat zij niet beschikken over een taal die onze woede kan verwoorden. Wij zoeken naar die taal en beginnen bij onze woede.


- Wij zijn woedend dat ten gunste van een moreel failliet
bancair systeem onze maatschappij kapot wordt gemaakt.

- Wij zijn woedend omdat economisch denken gereduceerd wordt
tot marktdenken.

- Wij zijn woedend dat wij ons leven in dienst moeten
stellen van het in stand houden van de eeuwigdurende economische groei in plaats van het verbeteren van ons leven en dat van de mensen om ons heen.

- Wij zijn woedend omdat onze politici niet geloven in
politiek maar alleen in crisismanagement.

- Wij zijn woedend omdat ons fundamentele democratische
recht is verworden tot het recht om eens in de vier jaar te kiezen tussen verschillende versies van de status quo.

- Wij zijn woedend omdat zieken en gehandicapten niet langer
gesteund worden in hun streven in waardigheid te leven.

- Wij zijn woedend omdat asielzoekers in dit land het leven
sowieso onmogelijk wordt gemaakt.

- Wij zijn woedend omdat mensen illegaal worden verklaard.

- Wij zijn woedend omdat er structureel mensen worden
uitgesloten uit onze maatschappij.

- Wij zijn woedend omdat wij een asielbeleid hebben dat tot
zelfmoord drijft en woedend dat aan zo’n daad geen politieke
consequenties worden verbonden.

- Wij zijn woedend dat mensen die trachten de status quo te
doorbreken doorgaans voor gek worden verklaard, worden
gecriminaliseerd en worden opgesloten. Alles om maar niet met ze te hoeven praten.

- Wij zijn woedend omdat wij allemaal freelancer van ons
eigen leven moeten zijn, dat bestaansonzekerheid en zelfredzaamheid verplichte manieren van leven zijn geworden.

- Wij zijn woedend omdat meer blauw op straat zonder
structurele verandering bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid in plaats van veiligheid.

- Wij zijn woedend omdat politieagent zijn iets beters moet
inhouden dan het in stand houden van de veiligheidsmanie en het halen van targets.

- Wij zijn woedend omdat onze privégegevens handelswaar geworden zijn.

- Wij zijn woedend omdat we worden gereduceerd tot consument.

- Wij zijn woedend omdat de openbare ruimte geprivatiseerd
wordt en het gerief van het winkelend publiek als reden gebruikt wordt om demonstraties te verbieden.

- Wij zijn woedend omdat onder het mom van bezuinigen elke
fundamentele discussie in de kiem gesmoord wordt.

- Wij zijn woedend omdat een financiële crisis misbruikt
wordt om verwoesting te legitimeren.

- Wij zijn woedend omdat er op het openbaar vervoer wordt
gekort en er tegelijkertijd miljarden worden geïnvesteerd in asfalt.

- Wij zijn woedend omdat onze vrije kunst, onze vrije
wetenschap en onze vrije natuur de nek worden omgedraaid onder verwijzing naar een vrije markt.

- Wij zijn woedend omdat we internationaal moeten denken als
banken en bedrijven er baat bij hebben, maar we plots over ‘de luie Grieken’ moeten spreken als het misgaat.

- Wij zijn woedend omdat regering en oppositie elkaar naar
de kroon steken met het pitchen van bezuinigingsplannen en niemand de
noodzaak van die bezuinigingen ter discussie stelt.

- Wij zijn woedend omdat publieke gelden als privaat
kapitaal worden rondgepompt.

- Wij zijn woedend omdat de redding van de financiële sector
vele tientallen miljarden euro’s heeft gekost, en er niets gedaan wordt om zoiets in de toekomst te voorkomen.

- Wij zijn woedend omdat de crisis wordt verhaald op de
onderkant van de samenleving, terwijl een toplaag van 10% van de Nederlandse bevolking 60% van het vermogen bezit.

- Wij zijn woedend omdat het steunen van banken die op eigen
risico geld hebben uitgeleend aan Griekenland op demagogische wijze wordt gepresenteerd als de redding van een land.

- Wij zijn woedend omdat deze wereld als de best mogelijke
wordt voorgesteld.


Wat hebben wij gemeen met mensen die kamperen op Wall Street, in Griekenland en in Spanje? Met demonstranten in de Maghreb en het Midden-Oosten? Met mensen wiens bestaan als illegaal wordt bestempeld?
Met mensen wier PGB wordt afgeschaft? Dat er voor onze woede nog geen plaats is binnen de bestaande instituties. Daarom staan wij hier.

Wij zien onze aanwezigheid hier als een eerste uitspreken van een gemeenschappelijke taal.


De naamloze vennootschap

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 382

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch