Skip to main content

De volgende depressie is nu!

07 april 2020

Wat ze in de VS 'the Great Depression' noemen (wij noemen het 'de crisisjaren' na de ineenstorting van de Newyorkse beurs in 1929) herhaalt zich voor onze ogen onder nieuwe omstandigheden. In een ijzingwekkend tempo. De "New Deal' van FD Roosevelt waar iedereen nu aan refereert werd afgedwongen door een stakingsgolf door het hele land die toen zijn weerga niet had in de Amerikaanse geschiedenis, uitgezonderd misschien de 80-ties van de 19e eeuw. Socialisme was toen geen verboden woord. Er moest snel poen op tafel komen. Anders zou het volk in opstand komen en het socialisme invoeren. De Sowjet-Unie was nog niet duivels gemaakt en voor velen een voorbeeld. 
De in de crisis belangrijke invloed van de Communistische partij van de USA werd gedragen door een verbond tussen de arbeiders en de intelligentsia. En ook zwarten vanwege de rassenscheiding. Zelfs toen al Latino's Joden uit de brandhaarden van revolutie die de sociale revolutie met zich hadden meegedragen.
Op de 'New Deal' volgde WO2 en op WO2 de Koude Oorlog en daarop het McCarthyisme waar de opeenlopende naoorlogse regeringen van de VS de bevolking mee 'voor altijd' dachten af te houden van alles dat uit de verte maar een beetje op communisme leek.
Daar begonnen na 75 jaar eindelijk scheuren in te komen. Na de crisis (pre-crisisje voor een grote als deze; naar Kondratief) van 2008 kreeg je Occupy. Dat was nog te behappen voor Wall Street. De met belastinggeld geredde banken verdienden een fortuin op het opkopen van de huizen die de arme mensen hadden verloren omdat Obama geen poot uitstak.
De klimaatkwestie bracht gelukkig afleiding. Maar 'socialisme' begon rond te zingen. Het taboe, de ban was gebroken. Senator Sanders nam het in de mond en ook al was zijn schijnvertoning als 'Patsy' tegen Biden die mo├Ęst winnen een farce, er waren hordes genomen en kiemen van verzet tegen het kapitalisme gezaaid.
Die dreigen nu 'door aan Covid19 gerelateerde omstandigheden' in extreem vruchtbare grond terecht te komen omdat het kaartenhuis instort (kijk weer eens naar de staatsschuld op Times Square).
Het Congres (Senaat & Huis) hebben een astronomische aantal aan miljarden $ aan Big Business gegeven, een 'bail out, 'voor gederfde inkomsten'. Airbus werd van staatssteun beschuldigd, weet u nog?
Boeing 's faillissement na het Max-debacle is onverwacht afgewend dankzij ruim bijgedrukt belastinggeld.
Daarna hebben de Congresleden een 'Corona-vakantie' van 3 weken genomen, om op hun jachten en buitenhuizen af te wachten tot het oog van de storm is gepasseerd.

Trump gaat de belastingbetaler een bedrag van maximaal 1500 dollar ineens uitbetalen als overbrugging tot de economie weer in gang zal worden gebracht. FDR deed ook zoiets in 1936. 70 % van de Amerikanen leeft van paycheck tot paycheck. Ze hebben geen reserves. 1200 dollar over een paar maanden gaat hen niet redden. (zie video)

De 'Stimulans' door het Congres vergelijk ik met de uitverkoop onder Jeltsin van de Sovjet-economie aan oligarchen. 3 triljoen (3.000.000.000.000) $ aan Big Business is het uitverkopen van bezit van het volk net als na de val van de muur. Niet met de 'New Deal'.

Op een grote crisis volgt oorlog. Dat is een ijzeren wet. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 april 2020