Skip to main content

De Toverberg (016)

29 december 2020

Okee Ferdinand Scholten: aan jou de eer om de inhoud van mijn laatste stuk van dit jaar te hebben mogen bepalen. Je vindt dat ik mijn kritiek op onder meer Pierre Capel met argumenten moet onderbouwen. Met andere woorden: mijn redenen om de man de man te laten en geen podium te bieden zijn in jouw ogen niet voldoende.

Het punt is: ik heb er de tijd niet voor. Voor het kennis maken met de beweringen van Capel. Voor het me eigen maken van zijn stuf heb ik een medische achtergrond nodig, en die heb ik niet. Dat betekent dat ik voor een antwoord op de vraag of ik aan Capel en zijn zienswijze waarde kan hechten, aangewezen ben op het oordeel van anderen.

Die anderen moeten dan wel die medische achtergrond hebben. En die anderen moeten niet geassocieerd kunnen worden met bedenkelijke clubjes. Mijn zeg maar secundaire literatuur over Capel bestaat uit die van de mensen die ik in het vorige stuk citeerde. De VtdK vindt Capel fout. En dus vind ook ik Capel fout.

Omdat de VtdK in mijn ogen geen bedenkelijk clubje is.

Deze serie is voor een groot deel gebaseerd op het noeste werk van de VtdK. Ik leun op hun expertise, omdat -dat moet nu duidelijk zijn- ik zelf die expertise niet heb, en ook niet kan verwerven. Daarbij komt: zij gebruiken hun medische kennis om brokkenpiloten in hun vakgebied aan de ketting te kunnen leggen. Hetzelfde streeft deze serie na.

Voor de goede orde: we hebben het wel over medische wetenschap. Die is in onze tijd en in ons deel van de wereld heel machtig. De medici hebben ons leven vrijwel pijnloos en veel langer gemaakt. Atoomgeleerden en economen, om maar een paar andere takken van wetenschap te nomen, kunnen hen dat niet nazeggen.

Samenvattend: Capel laadt met zijn optredens ten gunste van clubjes met een politieke agenda zoals viruswaanzin, de verdenking op zich wetenschap ten dienste te willen stellen van manipulatie. En dat is waar De Toverberg over gaat.

Rest mij nog om de volgers van deze serie alle wijsheid voor het volgend jaar toe te wensen. Waarbij wijsheid dus niet staat voor het leegkieperen van een zak met wikipedia maar voor het vermogen kaf van koren te onderscheiden…

(JoopFinland)

Ferdinand Scholten
Ik zou bijna zeggen, we leven in een vrij land, dus iedereen het recht op zijn eigen mening. Maar ja, dat is het afgelopen jaar heel snel veranderd hier in Nederland. Daarom, let's agree to disagree. Succes en ga vooral door met jullie stukkies op Stelling.nl in deze wonderlijke tijden. Groet
Klik hier om uw reactie toe te voegen
29 december 2020