Skip to main content

De Toverberg (014)

08 december 2020

"Het nationalisme in Europa is een van de problemen van de Illuminati. Om het nationalisme uit te bannen en gelijktijdig alle Europeanen te onderwerpen aan de Illuminati, werd al aan het begin van de negentiende eeuw gepland dat alle Europeanen veranderd moesten worden in wilszwakke, principeloze en gedweëe ras- en cultuurhalfbloeden. De Illuminati zijn van mening dat halfbloeden karakterloosheid, ongeremdheid, wilszwakte, wisselvalligheid, ongodsdienstigheid en trouweloosheid vaak combineren met objectiviteit, veelzijdigheid, geestelijke levendigheid, vrijwaring tegen vooroordelen en een brede visie. Alleen daarom wordt Europa al decennialang overspoeld met zoveel mogelijk mensen uit de meest verafgelegen streken van de wereld."

Is hier Heer B weer aan het woord – de gesoigneerde rattenvanger die zijn meuk over ‘omvolking’ mocht spuien zolang het over zwartjes en baarden ging maar van wie de goegemeente wegrende zodra hij vrijgaf dat hij ‘alleen maar antisemieten kende’? Nee, zijn meuk is ouwe meuk. En wordt helaas door velen met dezelfde verve uitgedragen. Dit citaat komt uit het mooie jaar 1989, uit het boek ‘Die 13 satanischen Blutlinien’, van Robin de Ruiter. Die kennen we ook in KM al. In ons serietje Uitgeverij Suspekt werd zijn in Duitsland verboden bloedlijnboek genoemd als onderdeel van de site moeilijkverkrijgbareboeken.nl. Maar De Ruiter was ver daarvoor al uitgebreid in zijn bruine hemd gezet op de site De Fabel van de illegaal. Aan dit artikel van Harry Westerink ontlenen wij bovenstaand citaat.

Westerink waarschuwt daar voor het feit dat De Ruiter op linkse media als Indymedia zijn treurige gang mag gaan. Dat is bepaald geen loos alarm. Westerink hekelde Indymedia in 2006, en ruim tien jaar nadien, in 2017, ging het op dat forum nog steeds over De Ruiter. En vandaag kwam de man voorbij in een artikel in het NRC. De verslaggever van dienst had helaas niet in de gaten wat de kachel brandende houdt in het complottheoriewereldje. Het stuk vermeldt dat De Ruiter een boek over de coronacrisis zou hebben geschreven. Dat hoeft De Ruiter echter helemaal niet te doen. Het betreffende boekje is de derde druk van De komst van de Transitie. In 2009 verscheen dit met de ondertitel het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht? In 2018 was de ondertitel gewijzigd in een wereld zonder contant geld? En nu heet het dus… inderdaad.

De echte samenzweringsgeleerde sluit voor je de dag af met de gewaagde (sensationele!) profetie dat morgen best wel weer eens de zon zou kunnen opkomen…(JoopFinland)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 december 2020