De Toverberg (010)

16 juli 2020
Hits: 770

‘Een avatar is volgens het hindoeïsme een God, die op aarde neerdaalt in mensengedaante. Oude Indiase geschriften vertellen, hoe Vishnoe, de bewaarder en redder van de wereld, dit enige malen deed. Op het ogenblik zegt men, dat God weer op aarde rondloopt. Nee, niet als Indiër met lange witte baard. Maar als de Amerikaan Harry Palmer.’

Het letterplankje wordt hier bediend door Herman de Tollenaere, de Founding Father van de Simpossite, en dat is weer de Fundgrube voor deze artikelenreeks. De Tollenaere verzorgde ruim twintig jaar geleden deze inleiding over Avatar, en over Harry, de uitvinder daarvan. Lopen we nog even mee met de onvermoeibare onderzoeker van sektes, gekkiegeloven en andere ontroerende goederen…

‘Volgens eigen zeggen was Harry vroeger hippie. Niet volgens eigen zeggen, maar volgens een justitieel stuk, werd hij daarna "missionaris" van de Scientology sekte in de staat New York. Maar de Scientology-leiders vonden het niet leuk, dat Harry het daarmee verdiende geld niet aan hen afdroeg. Dit werd zijn einde als missionaris.
Maar gelukkig kreeg hij paranormaal contact met de goddelijke geest "Bashar". Bashar kwam van de planeet Essassani. Sterrenkundigen, die dit hemellichaam niet kennen, zullen wel weer verderfelijke "scientisten" en "materialisten" zijn. Dit contact werd voor Palmer het begin van een carrière als leider van zijn eigen beweging. Ze heten "Star's Edge"; voor wie dacht dat in de Verenigde Staten alleen een "Heaven's Gate" was.
De aanhang waren eerst voornamelijk ex-Scientologen, later ook anderen, zoals Holli Pretti. Pretti zegt aan gnosticisme, Tibetaans boeddhisme, spiritual dance, en Silva Mind Control (een "gedeponeerd handelsmerk") gedaan te hebben; ze zegt, Jung-aanhangster, Maharishi-aanhangster, en nog meer te zijn geweest, tot ze de ware oplossing bij Harry vond.’

Geen idee wie Holli Pretti was, of waarvoor zij stond in haar burgerkloffie. Wie het zich wel herinnert mag het zeggen. We laten hier de wat knoestige stijl van De Tollenaere ongerept, want dat is ie waard…

‘Harry heeft het woord "Avatar" als zijn eigen handelsmerk geregistreerd. Hij heeft begrepen, dat Meesters en Goden en mystieke Goddelijke Kernen in de Menselijke Ziel allemaal leuk zijn, maar pas tot hun recht komen in samenhang met aards slijk. Je kunt de inhoud uit de oude theosofische doos van Mevrouw Blavatsky en C.W. Leadbeater, en de iets nieuwere Scientologische doos van Ron Hubbard, het beste verpakken in een jonge, snelle, en wilde verpakking van modieuze management- en marketingtaal.
In tegenstelling tot de Scientologen noemt Harry's Star's Edge zich geen kerk, maar onderneming. Volgens eigen zeggen heeft Star's Edge aanhangers in tweeënveertig landen. Een paar jaar geleden hielden ze een bijeenkomst in 'Leeuwenhorst' in Noordwijkerhout, met honderden aanwezige volgelingen. God Harry zelf was komen overvliegen, en slaagde erin een onkritisch interview in HP/De Tijd geplaatst te krijgen.

De Nieuwe Mens in Nederland
De Nederlandse profetes van Harry is de ex-lerares Ineke van der Heijden uit Utrecht. Ze zegt "onder voortdurende supervisie van Star's Edge" te staan. Ineke gaf een propaganda-folder uit: "Avatar - de kunst om volledig te leven". Ze biedt aan om ons schadelijke "gevoel van afgescheidenheid" in negendaagse cursussen grondig te vernietigen. Typisch Scientologen jargon als "engram" heeft Star's Edge vervangen door synoniemen zoals "barrières en blokkades" voor al wat de occulte therapeut hindert, om een Nieuwe Mens van je te maken.
Zo'n Nieuwe Mens heet bij Scientology: Operating Thetan, bij Star's Edge: Avatar. Als je je door Ineke's folder laat lokken, "wijdt je Avatarmaster je in in deze fundamentele, nieuwe techniek." Aan het eind van de cursus heeft dan de Goddelijke kern van je ziel over je lagere ik gezegevierd: "Wanneer je dit perspectief van schepper van je eigen leven hebt bereikt, ben je Avatar geworden."
Want wat doet een God? Daar zijn de vele religies het niet over eens. Maar het idee, dat een God de wereld schept, is toch behoorlijk wijd verbreid. Harry en Ineke spelen daar op in, in hun cursus: "deel 2: De creatie-oefeningen. Deel 2 ontwikkelt je bekwaamheid om doelbewust je werkelijkheid te scheppen."
Ineke en haar mede-ingewijden, als daar zijn Ria Langerak, Randolph Wijnmalen, Anneke Franken, Wim van den Brink, Inge de Haan, en Theo Ooms, rekenen vierduizend gulden per mens die God wil worden. Harry zelf had eerst ook maar een leergang, van tweeduizend dollar. Maar toen bleek dat deze cursus, tegen alle verwachtingen in, niet alle problemen van de cliënten oploste, ving Harry dit op met een hiërarchie van steeds duurdere vervolgcursussen, met steeds mooiere titels op de diploma's.
Voor 7500 dollar krijg je bijvoorbeeld "Extrasensory Abilities". Wat belooft Harry je daar? "The ability to understand and manage creation. The ability to operate from the viewpoint of the higher self. The ability to transform civilization". Het cursusmateriaal is "vertrouwelijk". Dat is niet alleen in de traditie van de "esoterische scholen" van Blavatsky, Leadbeater, Rozenkruisers, Scientology, de Church Universal and Triumphant, enzovoort; het is ook financieel handig.
Het is bovendien vanuit marketing oogpunt goed gezien om het woord Scientology niet te noemen. Ook de paranormale geest Bashar zou in het begin klanten kunnen afschrikken, en die noemt meesteres Ineke dus evenmin. Haar folder over Harry's "bewustzijns-technologie" en 'psychologie' is dan ook kort. Want de "diepgaande uitwerking" is "nauwelijks in woorden uit te drukken."
Jezus Christus had volgens de overlevering er een vreselijke marteldood voor over, om weer op Goddelijk niveau te komen. In vergelijking daarmee is vierduizend piek voor de brandkasten van godin Ineke en oppergod Harry Palmer toch schappelijk? Zelfs de twintigduizend dollar, die Palmer's opleiding tot de graad van 'wizard' kost, valt mee. Een wizard is tenslotte een tovenaar.’

Aldus de tekst zoals ie 24 oktober 1997 in KM verscheen. Alsof ie gisteren geschreven is, toch? Ook leuk: die naampjes van poldergoden en -godinnetjes. Juf Ineke was in 2018 vervangen door Pieta van der Ham. Meneer Wijnmalen wordt in het internet nog steeds in verband gebracht met zweven, laatstelijk in een club die het Spiritueel Ondernemers Netwerk heet. Googel zelf maar es op de anderen, misschien kom je nog eentje tegen die tegenwoordig bij het RIVM zit. Of bij het Team CDA van Spuug de Jonge de koffie zet…

(JoopFinland)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 juli 2020
Aantal keren bekeken: 770

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch