Skip to main content

De preoccupatie met Iran van de VS

12 maart 2019

Nu de imminente dreiging van militaire conflictgebieden als de Korea's en Syrië vooralsnog zijn geneutraliseerd en zelfs in achtertuin Venezuela het vooralsnog niet lukt haar wil op te leggen zoekt Deep State een oude bekende op van Amerikaanse inmenging. Iran. Een gewapende actie in samenwerking met de trouwste bondgenoten, Israël, Saudi-Arabië en de Navo, wordt in MSM waarschijnlijk geacht. Het ajatollah-bewind zou er aan moeten geloven met regime change. In een artikel in een gerenommeerde website wordt gememoreerd hoe de Amerikaanse president Jimmy Carter na de revolúsje tegen de Shah in 1980 goede betrekkingen zocht met het nieuwe bewind in Teheran dat reageerde met de bezetting van de Amerikaanse ambassade.
Wat de auteur van deze 'goedgeinformeerde' site voor het gemak vergeet is dat deze actie van 'studenten' gecoördineerd was met ... de campagne van zijn Republikeinse tegenstrever Ronald Reagan! Hij betaalde voor het langer vasthouden van de Amerikaanse gijzelaars. Tot na Carter de verkiezingen had verloren.
Tegelijkertijd werd de voortdurende bezetting van de Amerikaanse ambassade door de 'bazar' (bourgeoisie) gebruikt om de progressieve vleugel van de Islamitische beweging die op dat moment aan de macht was beentje te lichten. Hun premier werd vermoord in een 1-2-tje met Washington.
Zo vallen wel vaker de belangen samen van krachten die op het eerste gezicht elkaars tegendelen lijken. (WK)

Klik hier om uw reactie toe te voegen
12 maart 2019