Skip to main content

De grijze wolf en de 28 geitjes (002)

07 mei 2016

Nog even. Dan is het gebeurd met de koopman. De Turkse regering heeft op instigatie van president Erdogan, die misschien geen kleiner Schwanz heeft maar wel een kort lontje, een amendement ingediend op artikel 83 van de grondwet. Dat artikel houdt in dat een geachte afgevaardigde die voor of na de verkiezingen een overtreding begaat niet gearresteerd, verhoord, vervolgd en in een kerker geparkeerd kan worden, tenzij het parlement anders beslist. Maar wat is een overtreding? Awel, volgens Erdogannef begingen volksvertegenwoordigers van de Koerdische partij met hun kritiek op de regering een zware overtreding. Erger nog: ze pleegden een terroristische daad.
Naast de leden van de Koerdische partij zijn ook hun collega's van de Republikeinse Volkspartij binnenkort vrijwel zeker de sjaak. Vooral voormalig journalist Eren Erdem speelde zich in de kijker met zijn onthullingen over de betrokkenheid van de Turkse overheid bij de aanmaak en de leverantie van de benodigde bestanddelen van het saringas, dat door Syrische lenteaanbidders in augustus 2013 werd gebruikt voor een dodelijke aanval op onschuldige burgers in Ghouta bij Damascus. Verder trok Eren naar het zich laat aanzien zijn eigen strop aan door ook nog een flink boekje open te doen over de olie-voor-goud-affaire rond Reza Zarrab (1).
Het gevolg van al deze revelaties was een officieel onderzoek naar de bewering, dat Eren lid was van een zogenaamde parallelle structuur aka een terroristische organisatie. Die bewering was afkomstig van een anonieme kroongetuige. Eén! Anoniem! Zo gaat dat tegenswoordig in een land dat net als wij lid is van de NATO om onze vrijheid en democratie te verdedigen en ons tegelijkertijd chanteert bij het interneren van honderdduizenden mensen, die op de vlucht zijn geslagen omdat wij ze zonodig onze lente moesten brengen.
Hep u naar aanleiding van dat alles het gevoel of u fellatio heeft gepleegd met honderd schapen? Goh. Nou bij ons is dat iets verfijnder. Wij hebben het gevoel bij de 28 geitjes te horen die elke avond door de grote grijze wolf worden genaaid. Stay tuned. (1) Zie aflevering 8 van de serie “Van Brussel naar Sjanghai” dd. 27 maart 2016.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 mei 2016
De grijze wolf en de 28 geitjes