Skip to main content

De Brusselse Connectie (004)

17 januari 2017
Hits: 615

Direct na de heroïnevondst in Khabarovsk in een door Alfa Eko geleasde spoorwagon kwam een diepgaand onderzoek op gang. Daarbij werd in verschillende kantoren en opslagplaatsaen van de Alfa-dochter heroïne aangetroffen en documenten die betrekking hadden op de deal tussen de Alfa Bank en Orejuela, de leider van het Calikartel (zie aflevering 3). In hoeverre deze gebeurtenissen in Siberië van invloed waren op de loop der dingen in Colombia blijft de vraag. Maar het lijkt wel heel erg toevallig dat Orejuela in diezelfde periode werd gearresteerd en voor 15 jaar achter roestvrij staal verdween (waarvan hij er overigens dankzij “goed gedrag” maar zeven uitzat). Maar er was meer. Andere documenten wezen namelijk op het bestaan van een heroïnelijn die vanuit Laos, via Vietnam, Vladivostok, Siberië en de republieken in het zuiden van de voormalige Sovjet Unie naar Europa liep. Onderweg werd het verpakt in meel- of suikerbalen. Laos, Vietnam? Interessant.
Nadat in de jaren zestig de VS het roer van de oorlog in Vietnam overnamen van de Fransen namen zij ook de heroïnehandel van de haantjes over. Met name in Laos en Thailand. De revenuën werden witgewassen via Australische banken, waaronder de door de CIA gerunde Nugan Hand Bank. De eindverantwoordelijke voor die witwasoperatie was de huidige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Richard Armitage, die opereerde vanuit de Amerikaanse ambassade in de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon. Na de oorlog was hij tot 1979 gedetacheerd op de ambassade in Bangkok en hield zich op papier bezig met een “War on Drugs” avant la lettre en de speurtocht naar Amerikaanse krijgsgevangenen in Vietnam. Mooiere cover is haast niet denkbaar. In dat jaar verliet hij de diplomatieke dienst en werd het baasje van de Far East Trading Company. Niet moeilijk te raden welk product het meeste geld in het laatje van deze company bracht. Tijdens de Reagan/Bush-periode was hij respectievelijk onderknuppel van de minister van Defensie in Zuid-Oost-Azië en de Pacific en later op het gebied van internationale veiligheid. Beginjaren negentig werd dit nijvere baasje als speciale afgezant van Bush senior naar de republieken aan de zuidelijke grenzen van Jeltsin’s Rusland gestuurd om te assisteren bij het weer op poten zetten van de economie daar. Een van de eerste Amerikaanse ondernemingen die in die gebieden actief werd was Brown & Root, de volle dochter van Dick Cheney’s Halliburton. Een onderneming overigens die in de meest onherbergzame gebieden in de wereld werkzaamheden ontplooit en zoals al eerder gezegd als ideale cover wordt gezien voor CIA-agenten en drugshandel. In Afghanistan en Colombia om eens wat te noemen. Dus hoe toevallig is het dat Halliburton in Roemenië verwikkeld is in de overname van een oliemaatschappij, waarbij 300 miljoen inktzwarte dollars uit Colombia via een inderhaast in elkaar gehangen netwerk van een Nederlandse NAVO-luitenant kolonel naar Boekarest moesten worden overgeheveld? Niet.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 januari 2017
De Brusselse Connectie